C45706F8

Czytaj dalej

ZMIANA TERMINU ZEBRANIA Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

w związku z trudnościami organizacyjnymi wynikającymi z absencji nauczycieli uprzejmie informuję, że zebranie z rodzicami zostaje przełożone
na dzień 26 stycznia 2017 r. (czwartek – godz. 17.00).

Zebranie rodziców w dniu 19 stycznia 2017 jest odwołane.
Za zmianę przepraszamy.

                                                                                       Z poważaniem

                                                                                      Dyrektor ZSF
                                                                                      Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Wystawa: 1981 stan wojenny-2016 stan pokoju

 

plakat_stara_prochownia_www

Informacje o wystawie

Czytaj dalej

Mikołajki 2016

6 grudnia 2016 w Zespole Szkół Fototechnicznych odbyły się Mikołajki między klasowe. Wzięły w nich udział klasy 1TA, 1TB, 1TC, 1TD, 1TE; 2TA, 2TB, 2TC, 2TD; 3TA, 3TB, 3TC, 3TD, oraz 1ZF, 2ZF, 3ZF.

Każda z klas przygotowała paczkę w kwocie 30zł. Dziękujemy klasom za miły gest.

Czytaj dalej

Projekt „Niezapomniany świat starych obrazów”

Formacja Uczniów Niespokojna, wraz z opiekunem Beatą Skipirzepską, w listopadzie 2016 r była na warsztatach
z Mokrego Kolodionu. Fundusze na wyjazd pozyskaliśmy
z programu „Inicjatywy Młodzieżowe”, których koordynatorem jest Stowarzyszenie Harcerskie. Warsztaty odbyły się
w Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, dzięki uprzejmości pana kustosza Adama, a prowadzone były przez fotografa Katarzynę Bojko-Symczewską.

Czytaj dalej

Akcja Paczka – Pomoc Polakom na Wschodzie

Uczniowie Zespołu Szkół Fototechnicznych na prośbę ucznia klasy 1TA Janka Wakulewicza przygotowali zbiórkę produktów żywnościowych. Zbieraliśmy je przez tydzień
w Galerii Niespokojna. W zbiórce produktów wzięły udział klasy 1TA, 1TC, 1TD, 1TE, 1ZF; 2TA, 2TB, 2TD, 2ZF; 3TA, 3TB, 3TD, 3ZF; 4TB, 4TC, 4TD.

Czytaj dalej

GALERIA NIESPOKOJNA

W tym roku w Galerii szkolnej odbyły się już trzy wystawy, czwarta jest w przygotowaniu. Na przełomie września
i października można było zobaczyć prace uczniów ZSF wykonane na warsztatach na Zamku Królewskim. Konkurs na najlepsze zdjęcie z tej wystawy wygrała Zuzanna Kotlarska z klasy III TD, a jurorami byli uczniowie klas
I Technikum Fototechnicznego.

Czytaj dalej

Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

Dnia 15 grudnia w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka dla Rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się spotkanie organizowane przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty nt. “Zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”.

mko

Zespół Szkół Nr 36 w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21
15 grudnia (czwartek)  godz. 16.00  sala 238

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na „Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespół Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

MISTRZ KADRU 2016/2017

Tytuł “Mistrza kadru 2016/2017” zdobył Maciej Chrzanowski, uczeń klasy 2Td.

Serdecznie gratulujemy!

SONY DSC

SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE  DO SIWZ

 Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl nr 349062 – 2016 z dnia 2016-11-22 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

„Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA

Prace uczniów

1