ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Rozstrz_przetargu

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZMIANY W SIWZ

Informuję, że zgodnie z pkt. IX. Pkt 7. SIWZ – sprawa nr ZSF-P/2/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) „Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych” w specyfikacji monitora graficznego w zestawie stanowiska komputerowego nastąpiła oczywista pomyłka. Poniżej przedstawiamy zmiany w SIWZ wyszczególnione w tabeli na czerwono.

 

Zapis zawarty w SIWZ

Zapis po sprostowaniu SIWZ

Stanowisko komputerowe:
Komputer PC
z monitorem graficznym, systemem operacyjnym
i tabletem graficznym
Stanowisko komputerowe:
Komputer PC
z monitorem graficznym, systemem operacyjnym
i tabletem graficznym
MONITOR GRAFICZNY:

 • Wejścia sygnałowe: dwa wejścia
  - analogowe złącze D-sub 15 pin
  – cyfrowe złącze DVI

 

MONITOR GRAFICZNY:

 • Wejścia sygnałowe: dwa wejścia
  DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, DEEP Color)
  – cyfrowe złącze DVI
 • wbudowany czujnik autokorekcji
Akcesoria w zestawie:

- kabel zasilający


- kabel sygnałowy z wtykiem D-Sub od strony komputera, współpracujący z oferowanym monitorem- kabel sygnałowy z wtykiem DVI od strony komputera, współpracujący z oferowanym monitorem
Akcesoria w zestawie:

– kabel zasilający
 

 

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

„Doposażenie  stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych
dla Zespołu Szkół Fototechnicznych”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - PO SPROSTOWANIU

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

WZÓR UMOWY – Istotne postanowienia umowy

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -⁠ numer:  167329 – 2015
“Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych”
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167329&rok=2015-11-17

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na
Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych
(Numer ogłoszenia: 163347 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015

Ogłoszenie unieważnienia

ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie instalacji elektrycznej i logistycznej zasilającej stanowiska egzaminacyjne w pracowni komputerowej w budynku Zespołu Szkół Fototechnicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie remontu pomieszczeń pracowni fotograficznej przeznaczonej na stanowiska egzaminacyjne w budynku Zespołu Szkół Fototechnicznych

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – numer: 163347 – 2015
„Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych”

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Czytaj dalej

Uczniowie ZSF zwycięzcami konkursu fotograficznego „KONTRASTY”

Uczniowie Zespołu Szkół Fototechnicznych zostali laureatami konkursu fotograficznego  “KONTRASTY”, którego organizatorem jest Dzielnica Wola m.st. Warszawy.

Nasi uczniowie zdobyli wszystkie możliwe do zdobycia nagrody oraz trzy wyróżnienia (z czterech).

Nagrody:

 • Artur Kępczyński (klasa 1TD) za zdjęcie „Światło”,
 • Magdalena Lisowskaza (klasa 1TD) zdjęcie „Świadectwo przeszłości”
 • Patrycja Szatańska (klasa 1ZF) za zdjęcie „Powązki”.

Wyróżnienia:

 • Artur Kępczyński (klasa 1TD)  za zdjęcie „Studnia”,
 • Patrycja Szatańska (klasa 1ZF) za zdjęcie „Ulica Spokojna”
 • Natalia Rossa (klasa 1ZF) za zdjęcie „Wieżowiec”.

Więcej na temat konkursu można przeczytać na stronie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Czytaj dalej →

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „CZŁOWIEK – BIŻUTERIA”

Wyniki konkursu fotograficznego EXPO 2015

Prace uczniów

1