Mistrz kadru 2017/2018

Zapraszamy do udziału w konkursie na Mistrza Kadru 2017/18.

REGULAMIN KONKURSU

Czytaj dalej

EGZAMINY  POPRAWKOWE
dla obecnych uczniów TF i ZSF

 

Przedmiot

Termin

28.08. (poniedziałek)

Matematyka 28.08. (poniedz.) godz. 9.00
Techniki fotograficzne dla uczniów klasy I technikum 28.08. (poniedz.) godz. 9.00
Techniki fotograficzne dla ucznia klasy III technikum 28.08. (poniedz.) godz. 12.30
Język angielski 28.08. (poniedz.) godz. 9.00

29.08. (wtorek)

Procesy fotograficzne 29.08. (wtorek) godz. 9.00
Montaż filmów i dźwięku 29.08. (wtorek) godz. 12.00
Podstawy fotografii 29.08. (wtorek) godz. 9.00

30.08. (środa)

Język polski 30.08. (środa) godz. 9.00
Bezpieczeństwo i higiena pracy 30.08. (środa) godz. 12.00
Technika cyfrowa w fotografii 30.08. (środa) godz. 9.00
Techniki multimedialne 30.08. (środa)godz. 9.00
Praktyczna nauka zawodu 30.08. (środa)godz. 9.00

Uczeń/słuchacz zgłaszają się do kierownika praktycznej nauki zawodu z dzienniczkiem praktyk i oceną

EGZAMIN MATURALNY
(sesja poprawkowa)

 

Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00 (absolwenci zobowiązani są przybyć do szkoły do godz. 8.30)

Część ustna (język polski, język obcy) 23-25 sierpnia 2017 r. godz. 9:00 (Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w Warszawie (oke.waw.pl) w terminie do 11 sierpnia 2017 r.)

„Wizytownik” – oferta 30 warszawskich placówek edukacji pozaszkolnej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
23 CZERWCA

godz. 9.00 – sala projekcyjna
klasy:  I technikum i  szkoły zasadniczej

godz. 10.00 – sala projekcyjna
klasy:  II i III technikum  i szkoły zasadniczej

Warsztaty fotograficzne uczniów klas II na Zamku Królewskim w Warszawie

Projekt Fotograf Jego Królewskiej Mości prowadzony przez kustosz Agnieszkę Lichacz obywa się już 8 raz dla uczniów klas II technikum fototechnicznego ZSF przy opiece nauczyciela Beaty Skipirzepskiej. Zajęcia mają nie tylko aspekt fotograficzny, ale również poznawczy obiektów muzealnych znajdujących się na Zamku Królewskim oraz
w Pałacu pod Blachą. Każde zajęcia są omawiana przez panią kustosz oraz określany jest temat zdjęć, który mają wykonać uczniowie. Trzy spotkania owocują wystawą, która jak co roku obywa się w pomieszczeniach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Czytaj dalej

Warsztaty dla gimnazjalistów na Spokojnej

Warsztaty fotograficzne organizowane przez panią Agnieszkę Lichacz z Pracowni Działań Muzealnych Zamku Królewskiego przy współpracy nauczyciela przedmiotów zawodowych Beaty Skipirzepskiej dla uczniów i uczennic warszawskich szkół gimnazjalnych odbywają się
w pomieszczeniach Zamku Królewskiego oraz w budynku pracowni ZSF. Była to już trzecia edycja zajęć z podstaw fotografii i praktycznego zastosowania ich przy wykonywaniu zdjęć. Spotkania w ZSF odbywają się w pracowni komputerowej oraz studio fotograficznym.

Czytaj dalej

Festiwal Fotokast

Pod koniec maja uczniowie mięli możliwość oczyszczenia skrzynek na siedziska do Galerii Niespokojna. Wcześniej było to nie możliwe, gdyż nie pozwoliła nam na to pogoda. Uczennice z klasy II TB Paulina i Zuzia podjęły się pomalowania skrzynek. Pomalowane skrzynki stanowiły z szarymi poduszkami wystrój do kolejnej wystawy w naszej galerii. Wystawę przygotowali nauczyciele z okazji Dnia Dziecka. Wystawa przedstawia fotogramy portretów stylizowane folkowo.

Od 9.06 zostały zaprezentowane wszystkie fotokasty przygotowane przez naszych uczniów, a nawet absolwentów. Były one prezentowane podczas przerw do 14.06, czyli finalnego otwarcia galerii po jej modernizacji.

W pokazie naszych fotokastów wzięli udział gimnazjaliści zaproszeni na warsztaty fotograficzne w ramach projektu Fotograf Jego Królewskiej Mości.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu graficznego “Graficzna rzeczywistość”

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:

I miejsce – Anna Samsel

II miejsce – Maja Stanisz

III miejsce – Roman Rudnicki

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

Wystawa fotografii “KADR’A” w Galerii nieSpokojna

Drodzy Uczniowie!

Inspiracją dla prezentowanej sesji zdjęciowej była wizyta nauczycieli i pracowników ZSF w Kiermusach koło Tykocina na Podlasiu w październiku 2016roku. Staropolska, odrobinę nawet baśniowa aura kiermusiańskiego Dworku nad Łąkami, zwanego „Ostoyą żubra i tradycji staropolskiej” uruchomiła najgłębsze pokłady  naszej wyobraźni i  obudziła skłonność do żartu i błazenady,  co zaowocowało spontaniczną sesją zdjęciową. Teatralność przestrzeni,  dekoracje i rekwizyty stanowiące unikalny wystrój wnętrz Karczmy w Kiermusach posłużyły nam jako tło, ale stały się też pełnoprawnym „ bohaterem” prezentowanych fotografii.

Czytaj dalej

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego