Wystawa fotograficzna

mokry-kolodion-plakat

Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

Dnia 15 grudnia w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka dla Rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się spotkanie organizowane przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty nt. “Zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym”.

mko

Zespół Szkół Nr 36 w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21
15 grudnia (czwartek)  godz. 16.00  sala 238

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na „Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespół Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

MISTRZ KADRU 2016/2017

Tytuł “Mistrza kadru 2016/2017” zdobył Maciej Chrzanowski, uczeń klasy 2Td.

Serdecznie gratulujemy!

SONY DSC

SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE  DO SIWZ

 Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl nr 349062 – 2016 z dnia 2016-11-22 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

„Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE OGŁOSZENIA

Młodość dla Doświadczenia cz.2- aukcja charytatywna w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie

20 listopada 2016 roku w ramach Młodość dla Doświadczenia (akcja charytatywna uczestniczek programu Debiutantki adresowana do ludzi starszych) odbyła się w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie kolejna aukcja dedykowana artystom weteranom mieszkającym w Skolimowie. Wydarzenie nosi tytuł “12 MIESIĘCY ŻYCZLIWOŚCI”. W tym roku Zespół Szkół Fototechnicznych został partnerem wydarzenia. Na aukcji prowadzonej przez Ewę Wojciechowską i Ryszarda Rembiszewskiego, można było nabyć ubrania znanych i cenionych projektantów oraz światowych marek modowych, akcesoria, a także biżuterię. Czytaj dalej

Młodość dla Doświadczenia – akcja charytatywna dla mieszkańców Domu Aktora Seniora w Skolimowie

19 listopada 2016r. odbył się pierwszy dzień akcji charytatywnej dedykowanej artystom mieszkającym w Skolimowie.
Fotospokojna jako partner wydarzenia dokumentowała przygotowania oraz pokaz mody wieczorowej przygotowany i zaprezentowany przez Debiutantki V edycji.

Zdjęcia realizowali pod opieką Anny Przybysz uczniowie Techikum oraz słuchacze kursu kwalifikacyjnego A.20. Oprócz reportażu mieli możliwość zwiedzenia Domu Aktora Seniora w Skolimowie – oprowadzała nas Dyrektor Anna Solnicka-Heller opowiadając jednocześnie historię powstania obiektu. Również kontakt z samymi artystami i rozmowy z nimi były dla wszystkich niezwykle ciekawe. Czytaj dalej

Warsztaty z pisania wniosku do Programu ERASMUS+ dla placówek edukacyjnych oraz pozyskiwania dodatkowych funduszy dla szkół i przedszkoli

I KOMUNIKAT
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

II KOMUNIKAT
Granty i dotacje ze źródeł krajowych
Jak zebrać pieniądze na remont klasy i inne bieżące potrzeby szkoły

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

„Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć
praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13
w Warszawie”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wyniki konkursu fotograficznego

bizuteria

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego “Wola pełna marzeń i wspomnień”

wynik_konk_foto_wola100lat-1_01

Czytaj dalej

Prace uczniów

1