Dzień Bezpiecznego Internetu

DBI

KODEKS 2.0

  1. TIK ma rozwijać a nie izolować !
  2. Nie ściągaj ! Zachowuj prawa autorów i ich prace.
  3. Poszerzajmy zasady TIK !
  4. Pokazuj jak być wzorowym użytkownikiem TIK
  5. Szanuj innych internautów.
  6. Twórcze wykorzystywanie zasobów sieci.
  7. Stosuj sprawdzone technologie.

Czytaj dalej

Szkoła finalistą Konkursu „changes/chances@work”

Zespół Szkół Fototechnicznych i Zentrum fȕr fotografische Ausbildung z Berlina przystąpili do zorganizowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży konkursu pt. „changes/chances@work”. Przedmiotem konkursu było zorganizowanie i przeprowadzenie dwustronnych projektów wymiany młodzieży, poświęconych tematyce orientacji zawodowej młodych ludzi i ich sytuacji na rynku pracy. Jego cele to: Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Nieodkryte zakątki mojego miasta, dzielnicy w obiektywie”

Komisja konkursowa w składzie:

1) Dyrektor Grażyna Dobrzyńska-Klepacz – przewodnicząca komisji

2) pan Włodzimierz Krzemiński – członek komisji

3) pani Małgorzata Frączek – członek komisji

przyznała autorom najlepszych prac następujące nagrody i wyróżnienia:

Czytaj dalej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

24 listopada 2014 nasza uczennica z kl. III TB Agata Staniszewska odebrała Stypendium Premiera. Laureatka legitymuje się najwyższą w szkole średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2013/2014.

Czytaj dalej

Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Fototechnicznych

Jak przystało na dostojną Jubilatkę, szkoła przy
ul. Spokojnej 13 przyjęła w dniu 28 listopada niezwykłych Gości. Uświetnili oni swoją obecnością uroczyste obchody 70-lecia istnienia Zespołu Szkół Fototechnicznych. Gospodarze z radością przyjmowali życzenia i gratulacje od:

Pani Grażyny Orzechowskiej- Mikulskiej – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola

Pani Mieczysławy Nowotniak – Zastępcy Dyrektora Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy

Pani Barbary Krępskiej – Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Biurze Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy

Pani Renaty Piekut – Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty

Pani Marioli Zielińskiej – Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola

Pani Anny Kowalskiej – Zastępcy Dyrektora Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

Pani Anny Podłuckiej – Dyrektora Domu Kultury Działdowska

Pani Agnieszki Proszowskiej – koordynatora edukacji kulturalnej w Dzielnicy Wola

oraz Dyrektorów wolskich placówek oświatowych, przedstawicieli pracodawców i instytucji współpracujących ze szkołą, a także byłych nauczycieli.

Czytaj dalej

Sportowy Okrągły Stół

Dnia 13 listopada 2014r. w Zespole Szkół Fototechnicznych odbyła się ogólnoszkolna debata Sportowego Okrągłego Stołu, mająca na celu zdiagnozowanie stanu faktycznego lekcji WF-u w szkole oraz określenie jej stanu pożądanego. Dyrekcja, nauczyciele wychowania fizycznego i uczniowie, zastanawiali się jak udoskonalić zajęcia sportowe i rekreacyjne, tak aby były one przyjemne i ciekawe zarówno dla „sportowców” jak i osób mniej sprawnych.

Czytaj dalej

Wizyta uczniów szkoły fotograficznej z Berlina

W dniach 10-15 listopada 2014 r. po raz kolejny gościliśmy w naszej placówce uczniów i nauczycieli ze szkoły fotograficznej prowadzonej przez Zentrumfȕrfotografische Ausbildung z Berlina. W spotkaniu związanym z realizacją projektu pt. „Warszawskie spotkania ze sztuką” uczestniczyli także uczniowie Technikum Fototechnicznego, a koszty programu dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Czytaj dalej

Prace uczniów

1