Fotoplastyczne i/granie z wyobraźnią „NIEBO NA ZIEMI”

Aby mieć swoje Marzenia, musisz zdobyć się na odwagę,
Aby mieć swoje Marzenia, musisz zwiększać swoje oczekiwania.
Aby mieć swoje Marzenia, musisz poszerzać przestrzeń dostępnych opcji,
rozciągać przestrzeń możliwości.”

Konrad Milewski

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie przy ulicy Spokojnej 13.
Przegląd adresowany jest do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie z domów pomocy społecznej, uczniów szkół z klasami integracyjnymi, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz osób indywidualnych z terenu województwa mazowieckiego.

1. Cele przeglądu:

 • stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych czyli informacji
 • zapisanych w postaci wizualnej, dotyczące życia prywatnego, społecznego czy otaczającej
 • nas rzeczywistości, analizujące za pomocą środków pozawerbalnych szerszą przestrzeń
 • zapoznanie się z różnymi formami ich twórczości, gdzie fotografia jest traktowana jako element
 • spójny dla działań plastycznych
 • promocja twórczości artystycznej niepełnosprawnych (wizualnych wytworów z wykorzystaniem
 • medium fotograficznego w różnych ideach artystycznych i społecznych).

2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy

3. Zasady uczestnictwa:

 • wykonanie fotografii w technice analogowej lub cyfrowej
 • wykonanie fotokolażu/ kolażu/ frotażu/ dekupażu z wykorzystaniem fotografii w dowolnej technice
 • w dowolnym formacie i formie
 • wykonanie pracy fotoplastycznej w technikach mieszanych na płaszczyźnie w dowolnym formacie
 • wykonanie formy przestrzennej z wykorzystaniem fotografii (możliwe jest użycie fotografii prasowej
 • /makulatura/) w dowolnej formie
 • wykonanie grafiki komputerowej (pliki nie mniejsze niż format A3, z rozszerzeniem jpg i rozdzielczością
 • 300dpi).

Wszystkie prace plastyczne, fotoplastyczne płaszczyznowe i przestrzenne oraz zdjęcia wraz z plikami źródłowymi w przypadku fotomontażu, na płycie CD, należy przesłać lub dostarczyć do organizatora Konkursu (Zespół Szkół Fototechnicznych 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13 z dopiskiem „Konkurs fotoplastyczny”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2013 r.

 • każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną (załącznik lub do pobrania na stronie szkoły)

4. Wyniki konkursu:

 • prace będą oceniane przez uznanych specjalistów w zakresie fotografii, grafiki komputerowej, plastycznej i arteterapii
 • organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także udział w warsztatach fotograficznych
 • prace nagrodzone i wyróżnione będą prezentowane na wystawach organizowanych przez Zespół Szkół Fototechnicznych

5. Uwagi końcowe:

 • nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu do dnia 14 lutego 2013 r.
 • wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Fototechnicznych www.fotospokojna.com
 • uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się do dnia 28 lutego 2013 r. /laureaci zostaną zawiadomieni telefonicznie lub e-mailem/ w siedzibie Zespołu Szkół Fototechnicznych
 • nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu, który zastrzega sobie prawo do swobodnego ich wykorzystania w celach promocyjnych konkursu i szkoły
 • zgłoszone do konkursu prace nie będą odsyłane autorom
 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że wizualny utwór/grafika/praca złożona na konkurs została wykonana osobiście.
dyrektor ZSF
Grażyna Dobrzynska-Klepacz
 
koordynator konkursu
Grażyna Jezierska
 

NIEBO NA ZIEMI (124.7 KiB)

Formularz zgłoszeniowy NIEBO NA ZIEMI (244.0 KiB)

 

 


1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego