INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA WYNAJEM POMIESZCZENIA I PROWADZENIE BUFETU SZKOLNEGO  

Komisja Zespołu Szkół Fototechnicznych w składzie:

1.      Przewodniczący komisji       – Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

2.      Członek komisji                     – Katarzyna Pęśko

3.      Członek komisji                     – Anna Chwedyna

 

w dniu 09.02.2017 r. dokonała wyboru oferty na wynajem lokalu i prowadzenie bufetu szkolnego w Zespole Szkół Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, na w/w ogłoszenie wpłynęło 5 ofert.

Wszystkie oferty spełniały warunki określone w ogłoszeniu. Żadnej ofert nie odrzucono, żadnych oferentów nie wykluczono z konkursu.

Po zapoznaniu się z ofertami, komisja zdecydowała wybrać ofertę

Pani Agnieszki Ćwiertki

Uzasadnienie:

Firma Agnieszka Ćwiertka spełniła wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu i uzyskała najlepszą ocenę komisji.

 

Oferty pozostałych firm, które brały udział w postępowaniu:

Nr oferty Nazwa (firma)
1 Anna Wrona
2 Bracia Pietrzak spółka jawna
3 VIP SERVICE Magdalena Szymańska
4 FLO – POL Małgorzata Durek

 

Przewodniczący komisji   Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Członek komisji                 Katarzyna Pęśko

Członek komisji                 Anna Chwedyna

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego