EGZAMIN MATURALNY (sesja poprawkowa)

Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00 (absolwenci zobowiązani są przybyć do szkoły do godz. 8.30)

Część ustna (język polski, język obcy) 23-25 sierpnia 2017 r. godz. 9:00 (Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w Warszawie (oke.waw.pl) w terminie do 11 sierpnia 2017 r.)

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego