Dzień Erasmus+

W dniach 15-17 października obchodzimy Dzień Erasmus+ i z tej okazji chcieliśmy Wam przybliżyć idee tego przedsięwzięcia.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Umożliwia Europejczykom studiowanie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia za granicą.

  • Erasmus+ umożliwia osobom w różnym wieku naukę i wymianę wiedzy oraz nabywanie doświadczenia w najróżniejszych instytucjach i organizacjach w różnych krajach.
  • Oferta Erasmusa+ jest skierowana do szerokiego wachlarza organizacji, w tym uczelni wyższych, organizatorów kształcenia i szkolenia, ośrodków analitycznych, instytucji badawczych i firm prywatnych.

Program ma na celu m.in.:

  • zmniejszanie bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi
  • wspieranie edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności oraz umiejętności wymaganych na rynku pracy
  • zachęcanie młodzieży do udziału w procesie demokratycznym
  • wspieranie innowacji, współpracy i reform
  • ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki
  • wspieranie współpracy i mobilności między UE a krajami partnerskimi.

Technikum Fototechniczne od wielu lat realizuje projekty w ramach programu Erasmus+.

W latach 2017-2019 realizowaliśmy jako koordynator projekt zatytułowany „A Grasp of Graphics and Visuals” we współpracy ze szkołami w Niemczech, Austrii i Portugalii. W ramach tego projektu powstały wartościowe materiały dydaktyczne, broszury o promowaniu prac uczniów i współpracy z pracodawcami. Uczniowie przygotowali film promujący każdą ze szkół, stworzyli komiksy promujące naukę w szkołach kształcących w zawodach fotograf, grafik, filmowiec, a także opracowali animowane audiobooki, będące uwsółcześnioną wersją tradycyjnych bajek.

Obecnie nasze technikum prowadzi aż dwa projekty Erasmus+.

Pierwszy z nich, „Współczesne techniki obrazowania” , przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich technikum. Początek tego projektu przypadł na grudzień 2019, po zmianach spowodowanych wirusem projekt zostaje przedłużony o rok do grudnia 2022. Udział w całym projekcie weźmie 60 uczniów i 6 nauczycieli. Uczniowie wraz z opiekunami wyjadą do kraju partnerskiego, gdzie będą odbywać praktyki u miejscowych pracodawców.

 

Drugi projekt – „Advertising the Self – Marketing Vocational Education in Arts and Design” jest współpracą czterech szkół partnerskich z Austrii, Portugalii, Włoch i i naszego technikum. Ma na celu wypracowanie skutecznych metod promowania szkół w środowiskach lokalnych, a także nauczenie młodych przedstawicieli twórczych zawodów, jak się skutecznie wybić na rynku pracy.

 W ramach warsztatów uczniowie nabędą umiejętność autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej, przygotują swoje CV w jęz. angielskim na platformie Europass, założą swoją stronę www i umieszczę na niej swoje portfolio, portret z rekwizytem, prezentację siebie w wersji tekstowej.

W dziedzinie promocji szkoły w trakcie warsztatów nauczyciele wypracują efektywne strategie i opracują publikację w PDF, strony internetowe każdej ze szkół zostaną wzbogacone o opis w jęz. angielskim, tak samo założone/ wzbogacone w treści  zostaną profile szkół na portalach społecznościowych. Podkreślany w nich będzie proeuropejski kierunek rozwoju szkoły. Na potrzeby promocji zaprojektowane zostaną materiały, takie jak roll-up’y i plakat.

Projekt ma stronę www i profile w mediach społecznościowych.

Część aktywności będzie realizowana w trakcie spotkań międzynarodowych, a część w ramach działań na miejscu. Każdej wizycie partnerów będą towarzyszyły wizyty w miejscowych galeriach, muzeach i instytucjach kultury i sztuki.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat naszych działań, odwiedźcie stronę internetową naszej szkoły i kliknijcie w zakładkę projekty, Erasmus+.

Zachęcamy też do udziału w konkursie internetowym z wiedzy o naszych projektach, do którego link zostanie przesłany do wszystkich uczniów Technikum Fototechnicznego przez dziennik elektroniczny.

Nagrody czekają.

Koordynatorzy projektów Erasmus+

Krzysztof Kowalczuk i Paulina Piasecka

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego