Europamobil w Zespole Szkół Fototechnicznych

Europamobil to  projekt dedykowany uczniom i studentom. W ramach projektu
20 studentów z różnych krajów Unii Europejskiej podróżuje autokarem,
tzw. „Europamobilem“, do szkół znajdujących się w wybranym regionie Europy.

Tym razem studenci zawitali w dniu 28 września w Zespole Szkół Fototechnicznych
w Warszawie, by poprowadzić anglojęzyczne warsztaty dotyczące ważnych kwestii związanych z Unią Europejską.
Projekt Europamobil dotyka kluczowych i niezwykle ciekawych kwestii związanych
z procesem integracji europejskiej na konkretnych przykładach, przez co wzbudza zainteresowanie tematyką europejską oraz uwrażliwia uczniów na szereg możliwości, jakie otwiera przed nimi Unia Europejska.

Warsztaty poprzedziło spotkanie inauguracyjne dla wszystkich uczniów i nauczycieli biorących w nich udział. Młodzi goście zostali przywitani przez Panią Wicedyrektor
Annę Chwedynę oraz koordynatorkę warsztatów Joannę Kamińską. Następnie Pan Stephan Bastos z fundacji Genshagen przedstawił młodzieży założenia projektu,
a studenci krótko opowiedzieli o sobie i zaprezentowali przygotowany program artystyczny.
Następnie ponad stu wybranych uczniów udało się do klas lekcyjnych, by w trakcie warsztatów pogłębić następujące tematy:
*Jak działa Unia Europejska;
*Różnorodność kulturowa i europejska tożsamość;
*Migracje w Europie;
*Demokracja i partycypacja w Europie.
Zarówno goście jak też młodzież szkolna szybko znaleźli „wspólny język”, a początkowa nieśmiałość związana z barierą językową przerodziła się we wzajemną współpracę
i zabawę. Studenci przygotowali szereg gier symulacyjnych, animacji językowych
i pogadanek, które z jednej strony pozwoliły lepiej rozumieć sąsiednie kraje i ich mieszkańców, a z drugiej pokazały, jak ważnymi kwestiami są poczucie jedności
i integracja europejska.
Co więcej, jako że warsztaty odbywały się w języku angielskim, umożliwiły one uczniom wykorzystanie w praktyce znajomości języka obcego. Była to jedyna w swoim rodzaju możliwość próby komunikacji i dyskusji w języku obcym na tematy europejskie.  Warsztaty ze studentami Europamobil były świetną szansą na przełamanie swoich wewnętrznych barier przed mówieniem i wyrażaniem własnych opinii po angielsku. Atmosfera panująca na zajęciach oraz podejście starszych studentów do uczniów stwarzały ku temu idealne warunki.

Po całodniowej współpracy nadszedł czas pożegnania. Dzięki warsztatom nasi uczniowie stali się bardziej świadomi możliwości, jakie stwarza im Unia Europejska, otwierając przed nimi swoje granice i zapraszając do bycia „mobilnym”.  Mamy nadzieję, że autokar Europamobil  zawita w naszej szkole ponownie.

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego