Multimedia

Rok szkolny 2013/2014

 

 

Rok szkolny 2011/2012

Fotocast

Agata Duszyk 3TE

Maja Gogół 3TE

Rok szkolny 2007/2008

Portret

Odrealnienie

Różne

Rok szkolny 2006/2007

PopArt

Cyfrowy portret

Fotomontaż

Kolorowanie szkiców

Odrealnienie obrazu

 Rok szkolny 2005/2006

Cyfrowy portret  IIPB

Cyberzwierz

Odrealnienie obrazu

GRAFIKA CYFROWA