Gorączka Złota PCK “Detektyw Grosik”

Polski Czerwony Krzyż

Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie

 

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie oraz Warszawska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne  z terenu Warszawy, w okresie 01.03-25.05.2018 r do włączenia się w akcję  Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”.

Akcja ta polega na zbieraniu złotych monet o nominale 1, 2, 5-groszowych, które po zważeniu i przeliczeniu zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży z Warszawy. W tym roku Warszawska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK przede wszystkim skieruje zebrane środki na akcję letnią dla dzieci
i wyprawki szkolne. Przewidujemy organizację twórczych warsztatów dla dzieci, zajęć z pierwszej pomocy, gier i zabaw a swoją opieką szczególnie chcielibyśmy wesprzeć dzieci ze szkół, które wezmą udział w akcji Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”.

Informujemy jednocześnie, że Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik” 2018 została objęta honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do podjęcia współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i do śledzenia akcji na Facebooku (Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”).

Pełna informacja oraz dokumenty do pobrania na stronie
www.pck-warszawa.pl – zakładka „edukacja” oraz tel. 22/50-65-198, 505-144-517,
ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa,
warszawa06@pck.org.pl.

                                                                                            

Honorata Krzywoń

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK

 

GORĄCZKA ZŁOTA PCK

 „DETEKTYW GROSIK” 2018

REGULAMIN KONKURSU DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

 1. Cele

 

 1. Pozyskanie funduszy na dofinansowanie wypoczynku letniego, organizowanego przez PCK dla potrzebujących dzieci z terenu Warszawy i okolic (wyjazdy, zajęcia prowadzone w okresie wakacyjnym organizowane lub współorganizowane przez PCK);
 2. Pozyskanie funduszy na wyprawki szkolne dla potrzebujących dzieci z terenu Warszawy i okolic;
 3. Uaktywnienie środowisk dziecięco – młodzieżowych oraz rodziców i uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego człowieka.
 4. Promocja idei wolontariatu w środowisku dziecięco – młodzieżowym.

 

 1. Adresaci

Akcja przeznaczona jest dla warszawskich szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i przedszkoli.

 

 1. Organizatorzy

Organizatorem akcji jest Mazowiecki Oddział Okręgowego PCK. Działania te są elementem ogólnopolskiej kampanii PCK „Gorączka Złota”.

 

 1. Miejsce

Akcja organizowana jest na terenie każdej placówki, która przesłała formularz zgłoszeniowy i zorganizowała zbiórkę monet.

 

 1. Okres trwania akcji

Rozpoczęcie  – 1 marca 2018

Zakończenie  –  25 maja 2018 roku.

 1. Zasady

Akcja polega na zebraniu jak największej wagi „złotych” monet o nominałach 1 grosz, 2 grosze i 5 groszy.

Placówka zgłaszająca się do wzięcia udziału w akcji zobowiązana jest do zgłoszenia swojego udziału na adres e-mail: adres: warszawa@pck.org.pl, do dnia 28.02.2018r.  Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu).

Metody zbiórki monet są dowolne, organizatorzy pozostawiają te kwestię inwencji placówek (np. zbiórka podczas zebrań z rodzicami, festynów szkolnych).

Zebrane monety należy przekazywać do siedziby Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK ul. Szańcowa 25 – sukcesywnie w miarę możliwości po wcześniejszym telefonicznym umówieniu – tel. 22/50-65-191, 22/50-65-198 lub jednorazowo najpóźniej w terminie 28 – 30 maja,  w godzinach 8:00 – 16:00.

Prosimy o dostarczanie monet jedynie w podanym terminie. Placówki, które dostarczą monety po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

Zebrane monety zostaną zważone, największa waga monet zadecyduje o zwycięstwie szkoły, przedszkola. O wynikach konkursu powiadomimy zwycięskie placówki drogą mailową lub telefoniczną.

 1. Nagrody

Dla zwycięzców w odrębnych kategoriach dla przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe przewidziane są nagrody rzeczowe (I-III miejsce) oraz dyplom z tytułem „Pomocnika Detektywa Grosika”. Wszystkie pozostałe placówki biorące udział w konkursie otrzymają dyplom uczestnictwa.

Organizatorzy pozostawiają sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród
i wyróżnień.

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery