„Jestem z wolności” w Kinie Atlantic

Kino Atlantic w dniu  5  grudnia zorganizowało spotkanie związane z finałem projektu „Jestem z wolności”.  Wprowadzeniem do projektu były warsztaty ze znanym i uznanym fotografem Wojtkiem Wieteską, jeszcze w lutym br.

Projekt miał charakter konkursu, do którego oprócz naszej szkoły zaproszono również młodzież z trzech innych warszawskich placówek: Technikum Kinematograficzno-Komputerowego, Technikum Mechatronicznego oraz z Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej. Zgłoszone prace zostały  wyświetlone na wielkim ekranie kinowym. Pomysłodawca przedsięwzięcia – Atrur Wolski z Kina Atlantic oraz Wojciech Wieteska podsumowali projekt poprzez omówienie wielu wybranych zdjęć.

Fotografie były próbą odpowiedzi młodych ludzi  ma temat rozumienia pojęcia wolności. Prezentowały bardzo zróżnicowany poziom tematyczny i estetyczny. Głównie odnosiły się do wolności jako doświadczania swobody, możliwości nieskrępowanego rozwoju oraz radości życia. Niektóre prace miały charakter bardziej symboliczny i refleksyjny. Oceną prac wraz z interesującymi komentarzami na ich temat podzielił się z uczestnikami Wojtek Wieteska, główny juror konkursu. Ciekawostką jest fakt, że poza jednym wyjątkiem, pracami, które zostały wybrane do pozytywnej oceny jurora były zdjęcia naszych uczniów.

Laureatami konkursu również zostali uczniowie ZSF – Agnieszka Walawska, Igor Rafalski oraz Jakub Ositek. Ich fotografie będę umieszczone na kartkach okolicznościowych upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na koniec spotkania nasi uczniowie – Lilianna Michniewicz oraz Adam Bętkowski przeprowadzili krótki wywiad z Wojtkiem Wieteską na temat miejsca fotografii w jego życiu oraz w kulturze współczesnej. Spotkanie było dla uczniów interesującym doświadczeniem pełnym cennych uwag na temat rozwijania indywidualnej wrażliwości wizualnej, autentyczności twórczej oraz szczerości przekazu w fotografii.

Opieka nad  projektem w ZSF – Renata Woroniecka, Małgorzata Frączek, Włodzimierz Krzemiński.

Dokumentacja fotograficzno-filmowa w Kinie Atlantic 5.12.2018– opieka Mirosław Kilijańczyk

Autorzy zdjęć ze spotkania – Antoni Bajer i Arkadiusz Polański

A oto nagrodzone prace

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego