Konferencja szkoleniowa

W dniach 24-25.10.2006 w Marózie 15-osoboowa grupa nauczycieli Zespołu Szkół Fototechnicznych wzięła udział w Konferencji szkoleniowej zorganizowanej przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy nt. “Kształcenie uczniów niesłyszących w szkołach policealnych”.

Podczas wykładów i warsztatów omówione zostały różnice w poznawaniu świata dzieci słyszących i niesłyszących, wskazane różnice pomiędzy językiem polskim a językiem migowym oraz wykorzystanie języka migowego w nauczaniu osób niesłyszących. Omówione zostały specyficzne metody prowadzenia zajęć w szkole. Udzielono wskazówek dla nauczycieli do pracy z uczniami z wadą słuchu w klasie szkolnej oraz dostosowanie materiału dydaktycznego .

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego