„ALICJA W KRAINIE CZARÓW”

konkurs fotograficzno-plastyczny

Regulamin

1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie przy ulicy Spokojnej 13.

2. Celem konkursu jest odkrycie talentów uczniów naszej szkoły.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Fototechnicznych

 

4. Zasady uczestnictwa:

* wykonanie pracy dowolną techniką (fotograficzna, plastyczną, graficzną ) na temat „Alicja w Krainie Czarów”

* dostarczenie prac do dnia 31 maja br. do Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Fototechnicznych lub do biblioteki szkolnej:
– grafika i fotografia min. 13×18 cm rozdzielczość 300 dpi (nośnik CD)

– praca plastyczna dowolny format

* każda praca musi być opisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą

 

5. Wyniki konkursu

* prace oceniać będą wybrani nauczyciele przedmiotów zawodowych

* organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

* prace nagrodzone i wyróżnione będą wyeksponowane na terenie szkoły

 

6. Uwagi końcowe :

* o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani osobiście przez członków Samorządu Uczniowskiego

* zgłaszanie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu.

 

Samorząd szkolny

Anna Orczykowska

Maria Pietrzak

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego