Konkurs fotograficzny Jesienny Kamuflarz

Regulamin

1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie przy ulicy Spokojnej 13

2. Celem konkursu jest odkrycie talentów uczniów naszej szkoły.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie Zespołu Szkół Fototechnicznych.

4. Zasady uczestnictwa:
* wykonanie pracy techniką zdjęciową na temat „Jesienny kamuflaż”

* dostarczenie prac do dnia 30 listopada 2013r. na email (ss.spokojna@gmail.com) lub do samorządu szkolnego:

– fotografia min. 13×18 cm, rozdzielczość 300dpi

– każda praca wysłana pocztą elektroniczną ma być opisana w temacie imieniem, nazwiskiem oraz tematem konkursowym

– prace przekazywane na nośnikach CD do przedstawicieli Samorządu Szkolnego powinny być opisane jak wyżej.

5. Wyniki konkursu

* prace oceniać będzie jury w składzie trzyosobowym (ZSU)

* organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy

* prace nagrodzone i wyróżnione wyeksponowane będą na terenie szkoły i/lub/ewentualnie w innym ustalonym miejscu

6. Uwagi końcowe:
* o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani osobiście przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego

* zgłaszanie prac do konkursu jednoznaczne jest z przyjęciem zasad regulaminu.

Zarząd
Samorządu
Uczniowskiego

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego