List MEN dotyczący przedłużenia kształcenia na odległość, nowych terminów egzaminów

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.


Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie oraz o przekazanie informacji nauczycielom i pracownikom Państwa placówki. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja [1].

Dziękuję Państwu za wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wszelkie wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1.     Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04 [2]

2.     Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19
(art. 30b) 24.04 [3]

3.     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach
przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN [4]

4.     Harmonogram egzaminów – komunikat MEN [5]

Links:
——
[1] http://www.gov.pl/edukacja
[2]
https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_-_COViD-19_art_30b_24_04.pdf
[3]
https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_do_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_–_COViD-19_art_30b_24_04.pdf
[4]
https://dokumenty.men.gov.pl/2020_04_24_Ksztalcenie_na_odleglosc_przedluzone_do_24_maja.docx
[5]
https://dokumenty.men.gov.pl/2020_04_24_Harmonogram_egzaminow_komunikat_MEN.DOCX

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego