MISTRZ KADRU 2020/2021

Zapraszamy do udziału w konkursie na Mistrza Kadru 2020/21.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły;
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić JEDNO, swoje najlepsze ujęcie – „Mistrzowskie ujęcie w kadrze”; ZDJĘCIE NIE MOŻE BYĆ PODDANE OBRÓBCE CYFROWEJ;

 1. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice;
 2. Zdjęcia wykonane techniką tradycyjną należy czytelnie podpisać podając: imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł pracy;
 3. Zdjęcia wykonane techniką cyfrową należy opisać podobnie zamieszczając w/w informacje w pliku info;
 4. Format zdjęć zgłaszanych do konkursu:
 • zdjęcia wykonane techniką tradycyjną  minimalny format 20×30 cm;
 • zdjęcia wykonane techniką cyfrową  – wielkość minimalna 30x40cm (30x30cm), 300 dpi (pix/cal); zdjęcia dostarczone w mniejszych formatach nie będą oceniane;
 1. Prace należy złożyć do 5.10 2020 r. u kierownika pracowni zajęć praktycznych p. D.Okoń, albo przesłać na adres d.okon@fotospokojna.pl
 2. Najciekawsze fotografie zostaną nagrodzone i wyróżnione; wyłonimy MISTRZA KADRU 2020/21;
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej szkoły;
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów promocyjnych ZSF;

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Dyrektor ZSF i Organizatorzy

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego