Nowe obiekty sportowe na Spokojnej 13 już otwarte

W dniu 13 października o godz. 10.00 w Zespole Szkól Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 odbyła się uroczystość otwarcia nowoczesnych obiektów sportowych i terenu rekreacyjnego otaczającego budynki szkolne. Wybudowanie tego kompleksu było możliwe dzięki staraniom władz samorządowych dzielnicy Wola.

Ceremonia otwarcia zgromadziła duże grono zaproszonych gości oraz młodzież, rodziców i nauczycieli ZSF. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Dobrzyńska-Klepacz, która w swoim wystąpieniu podkreśliła ogromne znaczenie nowego obiektu dla całej społeczności szkolnej. Głos zabrali także przedstawiciele władz dzielnicy Wola – Zastępcy Burmistrza: Pani Grażyna Orzechowska-Mikulska i Pan Mieczysław Zmysłowski. Wyrazili nadzieję, że nowo ukończona inwestycja podniesie znacząco sprawność fizyczną młodzieży, pozwoli jej lepiej realizować swoje pasje i w ciekawszy sposób spędzać czas. Za stworzenie doskonałych warunków do uprawiania sportu i rekreacji podziękowali władzom dzielnicy i dyrekcji szkoły przedstawiciele samorzšdu uczniowskiego, którzy uhonorowali gości najważniejszym odznaczeniem szkolnym – wizerunkiem Syrenki.

Tradycji stało się zadość, została przecięta wstęga, a boisko oficjalnie otwarte. Tego uroczystego aktu dokonali dyrektor szkoły i Zastępcy Burmistrza dzielnicy. Uśmiechy i nie milknące oklaski uczniów były wyrazem radości i podziękowaniem za ich starania i przychylność.

Uroczystość uświetnił występ taneczno-akrobatyczny grupy dziewcząt. Spotkaniu towarzyszyły także występy szkolnego zespołu MUZA, który przygotował wyjątkowo atrakcyjny program: specjalnie opracowane piosenki o nowym boisku, szkole i Warszawie.

Następnie wszystkich gości zaproszono do wizytacji całego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Przedstawiciele samorządu dali sygnał do rozpoczęcia różnych imprez sportowych zaplanowanych na ten dzień na wszystkich nowopowstałych boiskach. I tak na boisku do piłki nożnej, przed meczem z podopiecznymi fundacji Surdus, wspomagającej osoby niesłyszące, goście honorowi wykonali rzuty karne, popisując się celnością strzałów, a na boisku do piłki siatkowej pierwszym gwizdkiem rozpoczęli mecz nauczycieli z uczniami.

W rekreacyjnej części terenu przyszkolnego goście z zainteresowaniem obserwowali prace uczestników pleneru malarskiego i fotograficznego. Istotnym elementem wykonywanych w trakcie tych zajęć obrazów i fotografii było nowe otoczenie szkoły: aranżacja przestrzeni, zieleń, obiekty sportowe.

Goście uczestniczyli także w wernisażu wystawy fotograficznej przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół Fototechnicznych pt. “Śladami zapomnianego narodu”, będącej efektem finalnym projektu “Szkoła Dialogu Między Narodami”. Otwarcie terenu sportowo-rekreacyjnego zgromadziło wielu gości: uczniów, nauczycieli, rodziców, sympatyków szkoły. Wszyscy gorąco dopingowali uczestnikom rozgrywek. Dodatkowo piękna pogoda wprawiła wszystkich w dobry nastrój w tak szczególnym dla całego Zespołu Szkół Fototechnicznych dniu.

Warto było mieć marzenia. Boisko, którego gospodarzami społeczność szkolna powoli zaczyna się czuć, przerosło wszelkie oczekiwania. Jest lepiej i ładniej niż można było to sobie wyobrazić.

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery