Nowy projekt Erasmu+ w Technikum Fototechnicznym

Z przyjemnością informujemy, że Technikum Fototechniczne przystępuje od września 2019 roku do kolejnego projektu międzynarodowego w ramach programu Erasmus+. Nasz projekt jest zatytułowany: Advertising the Self – Marketing Vocational Education in Arts and Design (#advertisingtheself) ( polskie tłumaczenie: „Promowanie siebie – marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa”).

Celem projektu jest wypracowanie wzorców skutecznego marketingu szkół kształcących w branży artystycznej i medialnej oraz lepsze przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy poprzez kształcenie umiejętności promowania siebie i  własnego dorobku. Projekt zakłada zorganizowanie czterech krótkoterminowych wymian uczniów i nauczycieli, po jednym w każdym partnerskim kraju: Polska 11.2019, Portugalia 04,2020, Austria 11.2020, Włochy 04.2021. W trakcie każdego ze spotkań zaplanowano warsztaty, po części osobne dla nauczycieli i uczniów. Będzie w nich brało udział 6 – 8 uczniów i 2 nauczycieli z każdego kraju. Każdy z partnerów będzie odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie i rozpowszechnienie rezultatów warsztatów.

W dziedzinie promowania dorobku uczniów zaplanowano takie aktywności, które pomogą im wykreować siebie na wartych uwagi młodych artystów i potencjalnych pracowników.
W ramach warsztatów uczniowie nabędą umiejętność autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przygotują swoje CV w jęz. angielskim na platformie Europass, założą indywidualną stronę www i umieszczą na niej swoje portfolio, własny portret z rekwizytem oraz autoprezentację w wersji tekstowej.

W dziedzinie promocji szkoły nauczyciele wypracują w trakcie warsztatów efektywne strategie marketingowe w środowisku oświatowym i na rynku pracy, opracują publikację prezentującą zebrane w tym zakresie doświadczenia, a strony internetowe każdej ze szkół zostaną wzbogacone o opis w jęz. angielskim. Profile szkół na portalach społecznościowych zostaną wzbogacone o treści będące efektem projektu. Podkreślany w nich będzie proeuropejski kierunek rozwoju szkoły. Na potrzeby promocji szkoły zaprojektowane zostaną materiały reklamowe takie jak roll-up i teczka ofertowa.

Na etapie upowszechniania efektów projektu zostaną opracowane szczegółowe programy aktywności, plany upowszechniania  i zapewnienia wysokiej jakości produktów, przygotowane zostaną: logo projektu i teczka, a także założona zostanie strona internetowa projektu i jego kanały w mediach społecznościowych.

Część aktywności realizowana będzie w trakcie spotkań międzynarodowych, a część
w ramach działań na miejscu. Każdej wizycie partnerów będą towarzyszyły wizyty
w miejscowych galeriach, muzeach i instytucjach kultury i sztuki.

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do śledzenia naszych działań na stronie internetowej i czynnego włączania się  w działania projektowe.

Koordynator projektu:

Paulina Piasecka

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego