O szkole

Zespół Szkół Fototechnicznych

Szkoła wyjątkowa, o unikalnym profilu kształcenia i niezwykle bogatych tradycjach. Znajdą tu miejsce rozwoju osobistego i zawodowego wszyscy ci, dla których zatrzymywanie czasu i nadawanie życiu barw jest spełnianiem dążeń i marzeń.  Warunkiem ich powodzenia jest uzyskanie rzetelnej wiedzy i umiejętności fotograficznych. Szkoła jest tego gwarantem poprzez nowoczesne programy nauczania i zaplecze techno-dydaktyczne.

Program nauczania w zakresie kształcenia zawodowego obejmuje przedmioty:

 • podstawy fotografii
 • estetyka fotografii
 • procesy fotograficzne
 • rysunek i kompozycja
 • technika cyfrowa w fotografii
 • urządzenia fototechniczne
 • język angielski zawodowy w fotografii
 • działalność gospodarcza w fotografii
 • elektroniczna obróbka obrazu
 • techniki fotograficzne (zajęcia w ciemni i atelier z fotografii czarno-białej i barwnej oraz cyfrowych technik obrazowania)
 • techniki multimedialne
 • internetowe projekty multimedialne
 • montaż filmów i dźwięku
 • animacja i efekty specjalne
 • grafika wektorowa
 • grafika wydawnicza

 

W szkole kształci się około 600 uczniów i jest w niej zatrudnionych ponad 60 nauczycieli.
Są wśród nich egzaminatorzy maturalni oraz w zawodach fotograf, fototechnik, technik fotografii i multimediów.

 

Typy szkół w Zespole Szkół Fototechnicznych

 

Technikum Fototechniczne

Uczniami Technikum jest młodzież, która ukończyła gimnazjum. Nauka trwa cztery lata. Uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fototechnik,
a od roku szkolnego 2017/2018 – technik fotografii i multimediów. Absolwenci technikum przystępują do egzaminu maturalnego. Program nauczania obejmuje specjalistyczne przedmioty zawodowe oraz przedmioty ogólnokształcące, w tym w zakresie rozszerzonym: matematykę i język angielski. Drugim nauczanym językiem obcym jest język niemiecki. Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w pracowniach szkolnych,
a także w trakcie praktyk zawodowych, organizowanych w ponad 80 firmach branży fotograficznej i pokrewnych.

Zasadnicza Szkoła Fototechniczna

Branżowa Szkoła Fototechniczna I stopnia (od roku szkolnego 2017/2018)

Nauka trwa trzy lata. Program nauczania obejmuje łączenie teorii poznawanej w trakcie zajęć lekcyjnych z praktyką u pracodawców, a także przedmioty ogólnokształcące, w tym język angielski. Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w firmach i studiach fotograficznych. Absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fotografa.

Kursy kwalifikacyjne dla dorosłych

Stanowią alternatywną drogę do uzyskania kompetencji fototechnika i fotografa, a od roku szkolnego 2017/2018 – technika fotografii i multimediów. Uczestnikami kursów mogą być absolwenci każdego typu szkoły począwszy od gimnazjum. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (sobotnio-niedzielnym). Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie
do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Działalność edukacyjna szkoły

Realizowana jest w oparciu o stosowne przepisy prawa oświatowego, dostosowane do potrzeb rynku pracy programy nauczania i nowoczesne metody dydaktyczne. Odbywa się ona w odnowionym, bogato wyposażonym w środki dydaktyczne budynku szkolnym i renomowanych instytucjach branży fotograficznej zlokalizowanych w mieście. O właściwą jakość edukacji dbają wysoko wykwalifikowani nauczyciele.

Szkoła nie tylko kształci, ale jest również pierwszym miejscem ukazywania własnych dokonań artystycznych uczniów, a także promotorem prezentacji ich dorobku w środowisku miasta. Codzienna obecność w szkole przypomina spacer po galeriach.

Efektem oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych są liczne wystawy prac uczniowskich. Zdjęcia wykonane przez młodych adeptów fotografii prezentowane były m.in. w Zamku Królewskim, Galerii Stara Prochownia, Pałacu Chodkiewiczów, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Handlowym „Złote Tarasy”, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy – Muzeum Woli, Muzeum J. Piłsudskiego, Muzeum „Stacja Warszawa”, Galerii 2 piętro, Ambasadzie Niemieckiej w Warszawie oraz w Technikmuseum i na Dworcu Głównym w Berlinie.

Szkoła osiąga wyróżniające się w skali kraju wyniki egzaminów zewnętrznych, zdobywając w rankingu miesięcznika Perspektywy status Złotego, Srebrnego lub Brązowego Technikum.

Realizacja licznych projektów fotograficznych przyniosła szkole spektakularne sukcesy.
Są nimi tytuły: Szkoła zawodowa najwyższej jakości, Szkoła z klasą 2.0, Szkoła z pomysłem, IT-Szkoła, Szkoła – ambasador Parlamentu Europejskiego, Szkoła w ruchu, WF z klasą, Uczniowie z klasą i Szkoła Dialogu oraz certyfikat szkoły wspierającej uczniów uzdolnionych WARS i SAWA.  Szkoła może także poszczycić się innymi znaczącymi osiągnięciami: główną nagrodą w III Gali Programów Edukacji Kulturalnej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych za realizację projektu fotograficznego „Zmiana miejsca zamieszkania. Niemcy w Warszawie, Polacy w Berlinie” oraz wyróżnieniem Prezydenta m. st. Warszawy za realizację współpracy międzynarodowej.

O randze nauczanego w szkole zawodu świadczą coroczne sukcesy szkoły w Warszawskim Turnieju Zawodów.

Inspiracją do samorealizacji w twórczości fotograficznej są szkolne i zewnętrzne konkursy fotograficzne, które stają się okazją do konfrontacji własnych dokonań z dokonaniami innych.

Aktywność wychowawcza i profilaktyka

Kształcenia ogólnego i zawodowego nie można pozbawiać elementów wychowania. Źródłami inspiracji działań wychowawczych są wyniki analiz potrzeb uczniów i ich rodziców, a także spostrzeżenia nauczycieli.

Szkoła nie zapomina także o konieczności pracy na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki, realizując w każdym roku szkolnym bogatą jej ofertę. Realizatorami działalności profilaktycznej są pracownicy szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje porządku publicznego, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz młodzieży.

Szkoła zatrudnia 2 doświadczonych pedagogów szkolnych. Współpracuje również z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi.

Baza szkolna

Dobre przygotowanie zawodowe zapewniają uczniom odpowiednio wyposażone pracownie przedmiotowe i szkolne studia fotograficzne, umożliwiające kontakt z nowoczesnymi technologiami obrazowania oraz z dobrej klasy analogowym i cyfrowym sprzętem fotograficznym. Szkoła dysponuje 6 studiami fotograficznymi wyposażonymi w profesjonalne systemy oświetlenia, ruchome tła, blendy, stoły bezcieniowe, statywy i światłomierze. W placówce funkcjonuje 8 pracowni komputerowych (Microsoft PC i Apple) z oprogramowaniem do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej (Adobe Master Collection), montażu filmów i dźwięku, internetowych projektów multimedialnych oraz animacji i efektów specjalnych. Rozwój uczniowskich zainteresowań wspiera dobrze wyposażona biblioteka szkolna. Jej zbiory, obok tradycyjnych, zawierają także materiały na innych nośnikach informacji. Także miłośnicy sportu znajdą w Zespole Szkół Fototechnicznych doskonałe możliwości rozwijania sprawności fizycznej na nowoczesnym, wielofunkcyjnym boisku szkolnym, w sali gimnastycznej oraz siłowni.

Współpraca z pracodawcami

Współpraca z pracodawcami jest dla szkoły jednym z jej najważniejszych zadań, ukierunkowanym na przygotowanie uczniów do pełnienia satysfakcjonujących ról na współczesnym rynku pracy. Organizacja zajęć praktycznych u pracodawców wymaga kontaktu z dużą liczbą wyselekcjonowanych zakładów i instytucji, działających w szeroko rozumianej branży fotograficznej. W szkoleniu uczniów uwzględniają one potrzeby szkoły, a szkoła dostosowuje swoje programy i wymagania do aktualnych potrzeb rynku pracy. Każdy z wybranych przez szkołę około 80 pracodawców legitymuje się  wykorzystywaniem najnowszych technologii i sprzętu, oferuje wysoką jakość świadczonych usług oraz przyjazną dla zdobywania umiejętności praktycznych atmosferę. Stałą obecność „praktykantów ze „Spokojnej” potwierdzają takie uznane firmy jak: Studio Tęcza, Pin-up Studio, Studio Matys, Zamek Królewski, Miejski Ogród Zoologiczny, Polska Agencja Fotografów Forum, Agora S.A.

Dodatkowym elementem współpracy z pracodawcami są regularne spotkania z nimi na terenie szkoły, które przybierają formę warsztatów, lekcji doradztwa zawodowego i zajęć pogłębiających zainteresowania.

Współpraca międzynarodowa

Szkoła należy do grona warszawskich liderów działań międzynarodowych. Dla naszych uczniów współpraca ze szkołami Unii Europejskiej odgrywa dużą rolę: pozwala im poznać lepiej kulturę, historię i dorobek innych krajów, pogłębić wiedzę ogólną i z zakresu fotografii, podnieść swoje kompetencje społeczne oraz nawiązać ciekawe kontakty osobiste.

Zrealizowaliśmy liczne projekty współpracy międzynarodowej ze szkołami z różnych krajów europejskich (Niemcy, Austria, Turcja, Holandia, Litwa, Rumunia, Czechy):

 • „3F for Future” i „Fotografia cyfrowa” (3 edycje programu Leonardo da Vinci)
 • „Sąsiedzi się znają, więc opowiem Ci o Wilnie” (Polsko-Litewska Wymiana Młodzieży)
 • “Człowiek w różnych religiach” (Młodzież w działaniu)
 • „Promocja zdrowia”, „Rozwój kompetencji interkulturowych”, „Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa”. „A Young Portrait of Europe” (4 edycje programu Comenius)
 • 14 projektów z zakresu kształcenia zawodowego (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży).

Szczególnym partnerem szkoły w budowaniu europejskiego wymiaru kształcenia zawodowego jest Zentrum fȕr fotografische Ausbildung z Berlina, z którym szkoła współpracuje już
od ponad 20 lat.

Zatrudnienie absolwentów

Absolwenci szkoły są przygotowani do pracy w zawodzie fotografa, fotoreportera, grafika komputerowego, operatora zdjęciowego oraz rzeczoznawcy materiałów i sprzętu fotograficznego. Znajdują zatrudnienie w firmach i studiach fotograficznych, agencjach prasowych i reklamowych, redakcjach czasopism.

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery