ROK SZKOLNY 2015/2016

Dyrekcja i kierownictwo Zespołu Szkół Fototechnicznych

Dyrektor – mgr inż. Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Wicedyrektor – mgr Anna Chwedyna

Kierownik pracowni fotograficznych – mgr Dorota Okoń

Kierownik praktycznej nauki zawodu – mgr Krzysztof Kowalczuk

 

Grono Pedagogiczne

 •    Elżbieta Chojnacka – przedmioty zawodowe
 •    Anna Chwedyna – język niemiecki
 •    Paweł Czyż – matematyka
 •    Joanna Dobosz – matematyka
 •    Grażyna Dobrzyńska-Klepacz – przedmioty zawodowe
 •    Maria Drachal – przedmioty zawodowe
 •    Magdalena Drobnik – przedmioty zawodowe
 •    Paweł Dubicki – przedmioty zawodowe
 •    Rafał Fahrenholz – przedmioty zawodowe
 •    Małgorzata Frączek – przedmioty zawodowe
 •    Ewa Górecka – język angielski
 •    Anna Grzybowska-Rysz – historia, historia i społeczeństwo
 •    Jan Gwóźdź – historia, historia i społeczeństwo
 •    Edward Habas – przedmioty zawodowe
 •    Agata Janich – religia
 •    Milena Jaros – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
 •    Grażyna Jezierska – rysunek i kompozycja
 •    Joanna Kamińska – język angielski
 •    Mirosław Kilijańczyk – przedmioty zawodowe
 •    Krzysztof Kowalczuk – wychowanie fizyczne, bezp. i higiena pracy
 •    Urszula Kowalczyk-Strzelczyk – język polski
 •    Angelika Kowalska – chemia, informatyka, przedmioty zawodowe
 •    Włodzimierz Krzemiński – przedmioty zawodowe
 •    Irena Kundzik – matematyka
 •    Teresa Lange – przedmioty zawodowe
 •    Jadwiga Łuczak – matematyka
 •    Magdalena Markiewicz – przedmioty zawodowe
 •    Jacek Miliszewski – wychowanie fizyczne
 •    Łukasz Niewiadomski – przedmioty zawodowe
 •    Alicja Nowak (s. Józefina) – religia
 •    Dorota Okoń – przedmioty zawodowe
 •    Paulina Piasecka – język angielski
 •    Marek Piastowski – przedmioty zawodowe
 •    Anna Pich – przedmioty zawodowe
 •    Łukasz Polkowski – przedmioty zawodowe
 •    Anna Przybysz-Bielecka – przedmioty zawodowe
 •    Dorota Regulska – biblioteka
 •    Andrzej Ring – przedmioty zawodowe
 •    Joanna Rogowska – język polski, wiedza o kulturze
 •    Maria Ruszczyńska – pedagog
 •    Beata Skipirzepska – przedmioty zawodowe
 •    Katarzyna Słomińska – geografia
 •    Moniak Słońska – biblioteka
 •    Monika Sobczak – wychowanie fizyczne
 •    Elżbieta Sokołowska – przedmioty zawodowe
 •    Izabela Suliga – język polski
 •    Izabela Szybińska – język niemiecki
 •    Jolanta Szymańska – język niemiecki
 •    Katarzyna Uriri – język angielski
 •    Sylwia Wasilewska – biologia, wychowanie fizyczne
 •    Anna Werner – język angielski
 •    Renata Woroniecka – przedmioty zawodowe
 •    Dorota Wójcik – pedagog
 •    Agata Wójcik – język angielski
 •    Kazimierz Zawadzki – fizyka, podstawy przedsiębiorczości
 •    Stanisław Zychowicz – informatyka, przedmioty zawodowe
 •    Roman Żukowski – przedmioty zawodowe

 

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Fototechnicznych

Dyrektor – mgr inż. Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Wicedyrektor – mgr Anna Chwedyna

Kierownik odpowiedzialny za przebieg kształcenia zawodowego w szkole – mgr Dorota Okoń

Kierownik szkolenia praktycznego – mgr Krzysztof Kowalczuk

Grono Pedagogiczne

 • Bunar Justna – Matematyka
 • Chodubska Ewa – Matematyka
 • Chojnacka Elżbieta – Przedmioty zawodowe
 • Chwedyna Anna – Język niemiecki
 • Dobosz Joanna – Matematyka
 • Dobrzyńska-Klepacz Grażyna – Przedmioty zawodowe
 • Drachal Maria – Przedmioty zawodowe
 • Drobnik Magdalena – Przedmioty zawodowe
 • Dubicki Paweł – Przedmioty zawodowe
 • Fahrenholz Rafał – Przedmioty zawodowe
 • Frączek Małgorzata – Przedmioty zawodowe
 • Gaczkowski Sławomir – Przedmioty zawodowe
 • Górecka Ewa – Język angielski
 • Grzybowska -Rysz Anna – Historia
 • Gwóźdź Jan – Historia, WOS
 • Habas Edward – Przedmioty zawodowe
 • Janich Agata – Religia
 • Jaros Milena – Wychowanie fizyczne
 • Jezierska Grażyna – Rysunek zawodowy
 • Kańska Ewa – Rysunek zawodowy, Przedmioty ekonomiczne
 • Karpiński B. – Etyka
 • Kilijańczyk Mirosław – Przedmioty zawodowe
 • Kowalczuk Krzysztof – Wychowanie fizyczne
 • Kowalczyk Strzelczyk Urszula – Język polski
 • Kowalska Angelika – Chemia, Informatyka
 • Krzemiński Włodzimierz – Przedmioty zawodowe
 • Kundzik Irena – Matematyka
 • Lange Teresa – Przedmioty zawodowe
 • Lipińska Agnieszka – Biologia
 • Markiewicz Magdalena – Przedmioty zawodowe
 • Miliszewski Jacek – Wychowanie fizyczne
 • Niewiadomski Łukasz – Przedmioty zawodowe
 • Nowak Alicja – Religia
 • Okoń Dorota – Technologie multimedialne
 • Piasecka Paulina – Język angielski
 • Piastowski Marek – Przedmioty zawodowe
 • Pich Anna – Technologie multimedialne
 • Polkowski Łukasz – Przedmioty zawodowe
 • Przybysz-Bielecka Anna – Przedmioty zawodowe
 • Regulska Dorota – Biblioteka
 • Reiwer Katarzyna – Język angielski
 • Ring Andrzej – Przedmioty zawodowe
 • Rogowska Joanna – Język polski
 • Ruszczyńska Maria – Pedagog
 • Serafin Beata – Język angielski
 • Skipirzepska Beata – Przedmioty zawodowe
 • Słomińska Katarzyna – Geografia
 • Słońska Monika – Biblioteka
 • Sokołowska Elżbieta – Przedmioty zawodowe
 • Stasiak Małgorzata – Język angielski
 • Suliga Izabela – Język polski
 • Szustowska Anna – Matematyka
 • Szybińska Izabela – Język niemiecki
 • Szymańska Jolanta – Język niemiecki
 • Wasilewska Sylwia – Wychowanie fizyczne
 • Werner Anna – Język angielski
 • Woroniecka Renata – Przedmioty zawodowe
 • Wójcik Anna – Język angielski
 • Wójcik Dorota – Pedagog
 • Wójcik Monika – Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Zawadzki Kazimierz – Fizyka
 • Zychowicz Stanisław – Przedmioty zawodowe
 • Żukowski Roman – Przedmioty zawodowe

 

Rok szkolny 2012/2013

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Fototechnicznych

Dyrektor – mgr inż. Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Wicedyrektor – mgr Anna Chwedyna

Kierownik odpowiedzialny za przebieg kształcenia zawodowego w szkole – mgr Dorota Okoń

Kierownik szkolenia praktycznego – mgr Krzysztof Kowalczuk

Grono Pedagogiczne

 • Ambroziak Irena – Wychowanie fizyczne
 • Bisko Grzegorz – Surdopedagog
 • Bunar Justyna – Matematyka
 • Chojnacka Elżbieta – Przedmioty zawodowe
 • Chwedyna Anna – Język niemiecki
 • Dobosz Joanna – Matematyka
 • Dobrzyńska-Klepacz Grażyna – Przedmioty zawodowe
 • Drachal Maria – Przedmioty zawodowe
 • Drobnik Magdalena – Przedmioty zawodowe
 • Dubicki Paweł – Przedmioty zawodowe
 • Fahrenholz Rafał – Przedmioty zawodowe
 • Frączek Małgorzata – Przedmioty zawodowe
 • Gaczkowski Sławomir – Przedmioty zawodowe
 • Górecka Ewa – Język angielski
 • Grzybowska -Rysz Anna – Historia
 • Gwóźdź Jan – Historia, WOS
 • Habas Edward – Przedmioty zawodowe
 • Janich Agata – Religia
 • Jaros Milena – Wychowanie fizyczne
 • Jezierska Grażyna – Rysunek zawodowy
 • Jeżyńska Elżbieta – Matematyka
 • Kańska Ewa – Rysunek zawodowy, Przedmioty ekonomiczne
 • Kilijańczyk Mirosław – Przedmioty zawodowe
 • Kowalczuk Krzysztof – Wychowanie fizyczne
 • Kowalczyk Strzelczyk Urszula – Język polski
 • Kowalska Angelika – Chemia, Technologia Informacyjna
 • Krawczyk Wojda Krystyna – Surdopedagog
 • Krzemiński Włodzimierz – Przedmioty zawodowe
 • Kundzik Irena – Matematyka
 • Kwiatkowska Małgorzata – Język niemiecki
 • Lange Teresa – Przedmioty zawodowe
 • Lipińska A. – biologia
 • Markiewicz M. – Przedmioty zawodowe
 • Miliszewski Jacek – Wychowanie fizyczne
 • Nowak Alicja – Religia
 • Okoń Dorota – Technologie multimedialne
 • Pańko K. – Przysposobienie obraonne
 • Piastowski Marek – Przedmioty zawodowe
 • Pich Anna – Technologie multimedialne
 • Polkowski Łukasz – Przedmioty zawodowe
 • Puczyńska Barbara – Surdopedagog
 • Regulska Dorota – Biblioteka
 • Reiwer Katarzyna – Język angielski
 • Ring Andrzej – Przedmioty zawodowe
 • Rogowska Joanna – Język polski
 • Ruszczyńska Maria – Pedagog
 • Sawicka Wiesława – Geografia
 • Skipirzepska Beata – Przedmioty zawodowe
 • Słońska Monika – Biblioteka
 • Sokołowska Elżbieta – Przedmioty zawodowe
 • Stasiak Małgorzata – Język angielski
 • Suliga Izabela – Język polski
 • Szybińska Izabela – Język niemiecki
 • Wasilewska Sylwia
 • Wodzińska Maria
 • Woroniecka Renata – Przedmioty zawodowe
 • Wójcik Dorota – Pedagog
 • Zalewski Andrzej – Surdopedagog
 • Zawadzki Kazimierz – Fizyka
 • Zychowicz Stanisław – Technologia informacyjna
 • Żukowski Roman – Przedmioty zawodowe

 

 

Rok szkolny 2009/2010

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Fototechnicznych

Dyrektor – mgr inż. Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Wicedyrektor – mgr Anna Chwedyna

Kierownik laboratoriów – mgr Renata Woroniecka

Kierownik szkolenia praktycznego – mgr Krzysztof Kowalczuk

Grono Pedagogiczne

 • Agacińska-Woźniakowska Magdalena – Język polski
 • Ambroziak Irena – Wychowanie fizyczne
 • Bisko Grzegorz – Surdopedadog
 • Chojnacka Elżbieta – Przedmioty zawodowe
 • Chwedyna Anna – Język niemiecki
 • Dobosz Joanna – Matematyka
 • Dobrzyńska – Klepacz Grażyna – Przedmioty zawodowe
 • Maria Drachal – Przedmioty zawodowe
 • Drobnik Magdalena – Laboratorium fotograficzne
 • Dubicki Paweł – Przedmioty zawodowe
 • Fahrenholz Rafał – Laboratorium fotograficzne
 • Gaczkowski Sławomir – Przedmioty zawodowe
 • Górecka Ewa – Język angielski
 • Grzybowska -Rysz Anna – Historia
 • Gwóźdź Jan – Historia, WOS
 • Habas Edward – Przedmioty zawodowe
 • Jadwiszczok Katarzyna – Biologia
 • Janich Agata – Religia
 • Jezierska Grażyna – Rysunek zawodowy
 • Jeżyńska Elżbieta – Matematyka
 • Kańska Ewa – Rysunek zawodowy, Przedmioty ekonomiczne
 • Kilijańczyk Mirosław – Przedmioty zawodowe
 • Kisielińska Lidia – Język polski
 • Kowalczuk Krzysztof – Wychowanie fizyczne
 • Kowalczyk Strzelczyk Urszula – Język polski
 • Kowalska Angelika – Chemia
 • Krawczyk Wojda Krystyna – Surdopedagog
 • Kundzik Irena – Matematyka
 • Kwiatkowska Małgorzata – Język angielski
 • Lange Teresa – Przedmioty zawodowe
 • Miliszewski Jacek – Wychowanie fizyczne
 • Młotowska Anna – Przedmioty zawodowe
 • Moroz Agata – Język angielski
 • Muzyka Katarzyna – Język angielski
 • Nowak Alicja – Religia
 • Ochnio Anna – Etyka
 • Okoń Dorota – ETO
 • Ornat Katarzyna – Biologia
 • Piastowski Marek – Przedmioty zawodowe
 • Plakiewicz Czesław – Informatyka, ETO
 • Puczyńska Barbara – Surdopedagog
 • Reda Monika – Przysposobienie obronne
 • Regulska Dorota – Biblioteka
 • Ring Andrzej – Przedmioty zawodowe
 • Rogowska Joanna – Język polski
 • Maria Ruszczyńska – Pedagog
 • Sawicka Wiesława – Geografia
 • Skipirzepska Beata – Przedmioty zawodowe
 • Słońska Monika – Biblioteka
 • Sobczak Monika – Wychowanie fizyczne
 • Stolka Tomasz – Przysposobienie obronne
 • Izabela Suliga – Język polski
 • Szybińska Izabela – Język niemiecki
 • Szymańska Jolanta – Język niemiecki
 • Targońska Eliza – Wychowanie fizyczne
 • Wełnicki Wojciech – Lab. fotograficzne
 • Woroniecka Renata – Przedmioty zawodowe
 • Zalewski Andrzej – Surdopedagog
 • Zawadzki Kazimierz – Fizyka
 • Zychowicz Stanisław – Technologia informacyjna
 • Żochowska Renata – Chemia
 • Żukowski Roman – Przedmioty zawodowe

 

 

Rok szkolny 2007/2008

Dyrekcja Zespołu Szkół Fototechnicznych

DYREKTOR SZKOŁY Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Dyrektor
mgr inż. Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Maria Drachal   Anna Chwedyna   Krzysztof Kowalczuk
Kierownik laboratoriów
mgr Maria
Drachal
  Wicedyrektor
mgr Anna
Chwedyna
  Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Krzysztof
Kowalczuk

 

 

Grono Pedagogiczne

Irena Ambroziak Grzegorz Bisko Elżbieta Chojnacka Anna Chwedyna Joanna Dobosz
mgr Irena Ambroziak
Wychowanie fizyczne
mgr Grzegorz Bisko
Surdopedadog
mgr Elżbieta Chojnacka
Przedmioty zawodowe
mgr Anna Chwedyna
Język niemiecki
mgr Joanna Dobosz
Matematyka
Grażyna Dobrzyńska-Klepacz Maria Drachal Magda Drobnik Paweł Dubicki Aneta Dudziak
mgr inż. Grażyna
Dobrzyńska-Klepacz
Przedmioty zawodowe
mgr Maria Drachal
Przedmioty zawodowe
mgr Magda Drobnik
Laboratorium fotograficzne
mgr inż. Paweł Dubicki
Przedmioty zawodowe
mgr Aneta Dudziak
Przyg. do życia
w rodzinie
Rafał Farenholz Ewa Górecka Jan Gwóźdź Edward Habas Katarzyna Jadwiszczok
mgr Rafał Farenholz
Laboratorium fotograficzne
Ewa Górecka
Język angielski
mgr Jan Gwóźdź
Historia, WOS
mgr Edward Habas
Przedmioty zawodowe
mgr Katarzyna Jadwiczszok
Biologia
Magdalena Jankowska Grażyna Jezierska Elżbieta Jeżyńska Ewa Kańska Lidia Kisielińska
mgr Magdalena Jankowska
Elektr.techn. obrazowania
mgr Grażyna Jezierska
Fotografia, Rysunek zawodowy
mgr Elżbieta Jeżyńska
Matematyka
mgr Ewa Kańska
Rysunek zawodowy, Przedmioty ekonomiczne
mgr Lidia Kisielińska
Język polski
Krzysztof Kowalczuk Urszula Kowalczyk- Strzelczyk Angelika Kowalska Krystyna Krawczyk Wojda Teresa Lange
mgr Krzysztof Kowalczuk
Wychowanie fizyczne
mgr Urszula Kowalczyk Strzelczyk
Język polski
mgr inż. Angelika Kowalska
Chemia
mgr Krystyna Krawczyk Wojda
Surdopedagog
mgr inż. Teresa Lange
Przedmioty zawodowe
Agnieszka Migdalska Jacek Miliszewski Anna Młotowska Anna Ochnio Siostra Anna Pawłowska
mgr Agnieszka Migdalska
Przedmioty zawodowe
mgr Jacek Miliszewski
Wychowanie fizyczne
Anna Młotowska
Przedmioty zawodowe
Anna Ochnio
Etyka
siostra mgr lic. Anna Pawłowska
Religia
Marek Piastowski mgr Czesław Plakiewicz Nadia Pratch Barbara Puczyńska mgr Monika Reda
Marek Piastowski
Przedmioty zawodowe
mgr Czesław Plakiewicz
Informatyka,ETO
mgr Nadia Pratch
Język angielski
mgr Barbara Puczyńska
Surdopedagog
mgr Monika Reda
Przysposobienie obronne
mgr Dorota Regulska Maria Ruszczyńska Wiesława Sawicka Sikorska Monika Elżbieta Sokołowska
mgr Dorota Regulska
Biblioteka
mgr Maria Ruszczyńska
Pedagog
mgr Wiesława Sawicka
Geografia
mgr Sikorska Monika
Wychowanie fizyczne
Elżbieta Sokołowska
Przedmioty zawodowe
Beata Skipirzepska Tomasz Stolka Izabela Suliga Jolanta Szymańska Monika Słońska
mgr inż. Beata Skipirzepska
Przedmioty zawodowe
mgr Tomasz Stolka
Przysposobienie obronne
mgr Izabela Suliga
Język polski
Jolanta Szymańska
Język niemiecki
Monika Słońska
Biblioteka
Eliza Targońska Wojciech Wełnicki Renata Woroniecka Andrzej Zalewski Kazimierz Zawadzki
mgr Eliza Targońska
Wychowanie fizyczne
Wojciech Wełnicki
Lab. fotografoczne
mgr Renata Woroniecka
Przedmioty zawodowe
mgr Andrzej Zalewski
Surdopedagog
mgr Kazimierz Zawadzki
Fizyka
Stanisław Zychowicz Renata Żochowska Roman Żukowski
mgr inż. Stanisław Zychowicz
Technologia informacyjna
mgr inż. Renata Żochowska
Chemia
mgr Roman Żukowski
Przedmioty zawodowe

 

 

Rok szkolny 2006/2007

Dyrekcja Zespołu Szkół Fototechnicznych

DYREKTOR SZKOŁY Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Dyrektor
mgr inż. Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

Maria Drachal   Anna Chwedyna   Krzysztof Kowalczuk
Kierownik laboratoriów
mgr Maria
Drachal
  Wicedyrektor
mgr Anna
Chwedyna
  Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Krzysztof
Kowalczuk

 

 

Grono Pedagogiczne

Irena Ambroziak Elżbieta Chojnacka Anna Chwedyna Joanna Dobosz Grażyna Dobrzyńska-Klepacz
mgr Irena Ambroziak
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Chojnacka
Przedmioty zawodowe
mgr Anna Chwedyna
Język niemiecki
mgr Joanna Dobosz
Matematyka
mgr inż. Grażyna
Dobrzyńska-Klepacz
Przedmioty zawodowe
Maria Drachal Magda Drobnik Paweł Dubicki Ewa Górecka Jan GwóŸdŸ
mgr Maria Drachal
Przedmioty zawodowe
Magda Drobnik
Laboratorium fotograficzne
mgr inż. Paweł Dubicki
Przedmioty zawodowe
Ewa Górecka
Język angielski
mgr Jan GwóŸdŸ
Historia, WOS
Edward Habas Lidia Habas Katarzyna Jadwiszczok Grażyna Jezierska Elżbieta Jeżyńska
mgr Edward Habas
Przedmioty zawodowe
mgr Lidia Habas
Wychowanie fizyczne
mgr Katarzyna Jadwiczszok
Biologia
mgr Grażyna Jezierska
Fotografia, Rysunek zawodowy
mgr Elżbieta Jeżyńska
Matematyka
Ewa Kańska Krzysztof Kowalczuk Lidia Kisielińska Teresa Lange Jolanta Magdzicka
mgr Ewa Kańska
Rysunek zawodowy, Przedmioty ekonomiczne
mgr Krzysztof Kowalczuk
Wychowanie fizyczne
mgr Lidia Kisielińska
Język polski
mgr inż. Teresa Lange
Przedmioty zawodowe
mgr Jolanta Magdzicka
Chemia
Agnieszka Migdalska Jacek Miliszewski Anna Młotowska Anna Ochnio Siostra Anna Pawłowska
mgr Agnieszka Migdalska
Przedmioty zawodowe
mgr Jacek Miliszewski
Wychowanie fizyczne
Anna Młotowska
Przedmioty zawodowe
Anna Ochnio
Etyka
Siostra Anna Pawłowska
Religia
Marek Piastowski mgr Czesław Plakiewicz Maria Ruszczyńska Anna Rzepecka Wiesława Sawicka
Marek Piastowski
Przedmioty zawodowe
mgr Czesław Plakiewicz
Informatyka,ETO
mgr Maria Ruszczyńska
Pedagog
mgr Anna Rzepecka
Język angielski
mgr Wiesława Sawicka
Geografia
Elżbieta Sokołowska Beata Skipirzepska Tomasz Stolka Izabela Suliga Jolanta Szymańska
Elżbieta Sokołowska
Przedmioty zawodowe
mgr inż. Beata Skipirzepska
Przedmioty zawodowe
mgr Tomasz Stolka
Przysposobienie obronne
mgr Izabela Suliga
Język polski
Jolanta Szymańska
Język niemiecki
Monika Słońska Wojciech Wełnicki Renata Woroniecka Kazimierz Zawadzki Stanisław Zychowicz
Monika Słońska
Biblioteka
Wojciech wełnicki
Lab. fotografoczne
mgr Renata Woroniecka
Przedmioty zawodowe
mgr Kazimierz Zawadzki
Fizyka
mgr inż. Stanisław Zychowicz
Technologia informacyjna
Renata Żochowska Roman Żukowski
mgr inż. Renata Żochowska
Chemia
mgr Roman Żukowski
Przedmioty zawodowe

 

Rok szkolny 2005/2006

Dyrekcja Zespołu Szkół Fototechnicznych

DYREKTOR SZKOŁY pan Edward Habas

Dyrektor
mgr inż. Edward Habas

Maria Drachal   Grażyna Dobrzyńska-Klepacz   Roman Żukowski
Kierownik laboratoriów
mgr Maria
Drachal
  Wicedyrektor
mgr inż.
Grażyna
Dobrzyńska-Klepacz
  Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Roman Żukowski

Grono Pedagogiczne

Irena Ambroziak Elżbieta Chojnacka Anna Chwedyna Joanna Dobosz Grażyna Dobrzyńska-Klepacz
mgr Irena Ambroziak
Wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Chojnacka
Przedmioty zawodowe
mgr Anna Chwedyna
Język niemiecki
mgr Joanna Dobosz
Matematyka
mgr inż. Grażyna
Dobrzyńska-Klepacz
Przedmioty zawodowe
Maria Drachal Paweł Dubicki Mirosław Golba Ewa Górecka Jan GwóŸdŸ
mgr Maria Drachal
Przedmioty zawodowe
mgr inż. Paweł Dubicki
Przedmioty zawodowe
Mirosław Golba
Pracownia fotografii cz-b
mgr Ewa Górecka
Język angielski
mgr Jan GwóŸdŸ
Historia, WOS
Edward Habas Lidia Habas Jadwiszczok Grażyna Jezierska Elżbieta Jeżyńska
mgr Edward Habas
Przedmioty zawodowe
mgr Lidia Habas
Wychowanie fizyczne
mgr Jadwiczszok
Biologia
mgr Grażyna Jezierska
Fotografia, Rysunek zawodowy
mgr Elżbieta Jeżyńska
Matematyka
Ewa Kańska Krzysztof Kowalczuk Teresa Lange Mariusz Lasecki Andrzej Leszczynski
mgr Ewa Kańska
Rysunek zawodowy
mgr Krzysztof Kowalczuk
Wychowanie fizyczne
mgr inż. Teresa Lange
Przedmioty zawodowe
mgr Mariusz Lasecki
Przedmioty ekonomiczne
Andrzej Leszczynski
Przedmioty zawodowe
Jolanta Magdzicka Agnieszka Migdalska Jacek Miliszewski Wiesław Niedźwiecki Siostra Pawłowska
mgr Jolanta Magdzicka
Chemia
mgr Agnieszka Migdalska
Przedmioty zawodowe
Jacek Miliszewski
Wychowanie fizyczne
Wiesław Niedźwiecki
Przedmioty zawodowe
Siostra Pawłowska
Religia
Marek Piastowski mgr Czesław Plakiewicz Maria Ruszczyńska Wiesława Sawicka Maria Sobczyk
Marek Piastowski mgr Czesław Plakiewicz
Informatyka,ETO
mgr Maria Ruszczyńska
Pedagog
Wiesława Sawicka
Geografia
mgr Maria Sobczyk
Język polski
Elżbieta Sokołowska Beata Skipirzepska Elżbieta Stankiewicz Tomasz Stolka Izabela Suliga
ElżbietaSokołowska
Przedmioty zawodowe
mgr inż. Beata Skipirzepska
Przedmioty zawodowe
mgr inż. Elżbieta Stankiewicz
Pracownia sensytometryczna
mgr Tomasz Stolka
Przysposobienie obronne
mgr Izabela Suliga
Język polski
Agata Wojtach Wojciech Wełnicki Renata Woroniecka Kazimierz Zawadzki Stanisław Zychowicz
mgr Agata Wojtach
Biblioteka
Wojciech Wełnicki
Laboratorium fotograficzne
mgr Renata Woroniecka
Przedmioty zawodowe
mgr Kazimierz Zawadzki
Fizyka
mgr inż. Stanisław Zychowicz
Technologia informacyjna
Renata Żochowska Roman Żukowski
mgr inż. Renata Żochowska
Chemia
mgr Roman Żukowski
Przedmioty zawodowe

 

2005/2006

 

2003/2004

 

 

1988/1989

 

1975/1976

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego