Oferta kształcenia kursowego w zawodzie fotograf i fototechnik

W Zespole Szkół Fototechnicznych w roku szkolnym 2012/13 jest organizowany bezpłatny kurs kwalifikacyjny dla dorosłych w zawodzie FOTOGRAF, kwalifikacja A.20 – Rejestracja i obróbka obrazu. Kurs obejmuje 1000 godzin i może być realizowany w formie stacjonarnej lub zaocznej. Zajęcia będą odbywały się w szkole.

Po zakończeniu zajęć uczestnik kursu przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.20. Egzamin organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie w Ośrodku egzaminacyjnym na terenie naszej placówki.

Po zdaniu egzaminu słuchacz uzyska kwalifikacje w zawodzie FOTOGRAF.

Jest to jedna z dwóch kwalifikacji koniecznych do zdobycia zawodu FOTOTECHNIK.

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy,

PGD- podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo,

KPS – kompetencje personalne i społeczne

OMZ – organizacja pracy małych zespołów

 

Oferta kierowana jest do:

 

  1. absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych;
  2. absolwentów gimnazjów, którzy ukończyli 18 lat lub którzy ukończą 18 lat w roku szkolnym 2012/13;
  3. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników zainteresowanych zdobyciem drugiego zawodu.

 

Warunki przyjęcia:

 

  1. świadectwo ukończenia jednej z wyżej wymienionych szkół;
  2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (druk do pobrania w szkole)
  3. wypełniony kwestionariusz (druk do pobrania w szkole)
  4. dwa zdjęcia;
  5. dowód tożsamości do wglądu.

 

Termin składania dokumentów: od 5 lipca 2012 r. do 15 września 2012 r. w sekretariacie szkoły.

 

Zespół Szkół Fototechnicznych

ul. Spokojna 13

tel. 22 838 70 91

 

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego