Ogłoszenia

Data zamieszczenia: 29.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE: na dostawę i montaż pompy centralnego ogrzewania

Zapytanie ofertowe


Data zamieszczenia: 29.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE: na wymianę zaworów odcinających wodę przed odpowietrznikiem oraz odpowietrzników centralnego ogrzewania

Zapytanie ofertowe


Data zamieszczenia: 27.11.2017 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

„Zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

Ogłoszenie BZP  pobierz (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – pobierz (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – pobierz (*.doc)


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż systemu zawieszenia sufitowego lamp.


Pages: 1 2 3

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery