Ogłoszenia

Data zamieszczenia: 30.11.2016 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na „Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych
i pracowni zajęć praktycznych dla Zespół Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”


Data zamieszczenia: 29.11.2016 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT złożonych w przetargu nieograniczonym
na „Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespół Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13
w Warszawie”


 


ZMIANY W SIWZ

SPROSTOWANIE DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl nr 349062 – 2016 z dnia 2016-11-22 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

„Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”

Informuję, że zgodnie zapisem w SIWZ część IV pkt 20.1 SIWZ  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) „Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13 w Warszawie”  w specyfikacji komputera 3 (część I) oraz  monitora graficznego z osłoną i monitora 1 (część II)  nastąpiła oczywista pomyłka. Poniżej przedstawiamy zmiany w SIWZ wyszczególnione w tabeli na czerwono.

Zapis zawarty w SIWZ Zapis po sprostowaniu SIWZ

Część I – Komputery

komputer 3 PC bez systemu operacyjnego

Interfejs sieciowy − 6 x karta sieciowa zintegrowana 100/1000, gniazdo RJ-45 Interfejs sieciowy  − 6 x karta sieciowa 100/1000, gniazdo RJ-45
Interfejsy wewnętrzne – 6 x PCIE

– 6 x SATA

– 4 x M.2

Interfejsy wewnętrzne – 6 x SATA

– 2 x M.2

Obudowa − Miniwieża fabrycznie przygotowana do pracy w pionie Obudowa – fabrycznie przygotowana do pracy w pionie

Część II – Monitory ekranowe

Monitor graficzny z osłoną

MONITOR GRAFICZNY  z wbudowanym czujnikiem autokorekcji i osłoną MONITOR GRAFICZNY  z  oprogramowaniem
typu ColorNavigator
i osłoną
Monitor 1
Monitor ekranowy 22” Monitor ekranowy 21,5 – 22”
Przekątna ekranu 22 cale Przekątna ekranu 21,5 – 22 cale

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – do pobrania

SIWZ – SPROSTOWANIE – do pobrania


 

Data zamieszczenia: 22.11.2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na:

„Zakup pomocy dydaktycznych – stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć
praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych przy ulicy Spokojnej 13
w Warszawie”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) – pobierz

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie szlabanu wjazdowego jednoskrzydłowego wraz z montażem dla Zespołu Szkół Fototechnicznych.

Zapytanie ofertowe


 

ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie elektronicznego systemu otwierającego drzwi  wraz z montażem Zespołu Szkół Fototechnicznych.

Zapytanie ofertowe


 

Data zamieszczenia: 21.11.2016 r.

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie remontu pomieszczenia  oraz na wykonanie instalacji elektrycznej i sieci logistycznej w sali nr 259 w budynku laboratorium  Zespołu Szkół Fototechnicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE


 

Data zamieszczenia: 14.11.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie remontu pomieszczenia  oraz na wykonanie instalacji elektrycznej i sieci logistycznej w sali nr 259 w budynku laboratorium  Zespołu Szkół Fototechnicznych

Zapytanie ofertowe


 

Zapytanie ofertowe na zakup zestawu: cyfrowy aparat fotograficzny pełnoklatkowy typu lustrzanka z obiektywem typu zoom, filtrem UV, torbą i kartą pamięci.

Zapytanie ofertowe


 

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż sufitowego systemu zawieszenia oświetlenia do studia fotografii reklamowej w Zespole Szkół Fototechnicznych.

Zapytanie ofertowe – system zawieszenia oświetlenia.


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH DLA ROBÓT INSTALACYJNYCH SIECI WEWNĘTRZNYCH WODNO-KANALIZACYJNYCH w Zespole Szkół Fototechnicznych
ul. Spokojna 13, 01-044 Warszawa


 

Data zamieszczenia: 28.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie remontów bieżących dla robót dekarskich na budynku laboratorium  Zespołu Szkół Fototechnicznych


Data zamieszczenia: 19.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie remontów bieżących dla robót instalacyjnych sieci wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych w budynku Zespołu Szkół Fototechnicznych


Rozstrz_przetargu

 

Data zamieszczenia: 20.11.2015 r.

ZMIANY W SIWZ

Informuję, że zgodnie z pkt. IX. Pkt 7. SIWZ – sprawa nr ZSF-P/2/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) „Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych” w specyfikacji monitora graficznego w zestawie stanowiska komputerowego nastąpiła oczywista pomyłka. Poniżej przedstawiamy zmiany w SIWZ wyszczególnione w tabeli na czerwono.

 

Zapis zawarty w SIWZ

Zapis po sprostowaniu SIWZ

Stanowisko komputerowe:
Komputer PC
z monitorem graficznym, systemem operacyjnym
i tabletem graficznym
Stanowisko komputerowe:
Komputer PC
z monitorem graficznym, systemem operacyjnym
i tabletem graficznym
MONITOR GRAFICZNY:

 • Wejścia sygnałowe: dwa wejścia
  – analogowe złącze D-sub 15 pin
  – cyfrowe złącze DVI

 

MONITOR GRAFICZNY:

 • Wejścia sygnałowe: dwa wejścia
  DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP, DEEP Color)
  – cyfrowe złącze DVI
 • wbudowany czujnik autokorekcji
Akcesoria w zestawie:
– kabel zasilający

– kabel sygnałowy z wtykiem D-Sub od strony komputera, współpracujący z oferowanym monitorem

– kabel sygnałowy z wtykiem DVI od strony komputera, współpracujący z oferowanym monitorem
Akcesoria w zestawie:
– kabel zasilający
 

 

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

„Doposażenie  stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych
dla Zespołu Szkół Fototechnicznych”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  – PO SPROSTOWANIU

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

WZÓR UMOWY – Istotne postanowienia umowy

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -⁠ numer:  167329 – 2015
“Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych”
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167329&rok=2015-11-17


 

Data zamieszczenia: 16.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie remontu pomieszczeń pracowni fotograficznej przeznaczonej na stanowiska egzaminacyjne
w budynku  Zespołu Szkół Fototechnicznych


Data zamieszczenia: 16.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: na wykonanie  instalacji elektrycznej i logistycznej zasilającej stanowiska egzaminacyjne w pracowni komputerowej  w budynku Zespołu Szkół Fototechnicznych


Data zamieszczenia: 09.11.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – numer: 163347 – 2015
„Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych”

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

„Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych i pracowni zajęć praktycznych dla Zespołu Szkół Fototechnicznych”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

WZÓR UMOWY – Istotne postanowienia umowy


Data zamieszczenia: 25.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: wykonanie instalacji remontu pomieszczenia nr 316 w budynku naszej szkoły
zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data zamieszczenia: 16.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej w pracowni komputerowej.
zapytanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa: Dostawa i przesył / dystrybucja energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie ul. Spokojna 13 Numer ogłoszenia: 241679 – 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013


Przetarg: Warszawa: sprzedaż energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Numer ogłoszenia: 241891 – 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie – ZSF-P/2/2013

wybór_oferty_en_elektryczna

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i przesył / dystrybucje energii cieplnej do Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie – ZSF-P/1/2013

wybór_oferty_en_cieplna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -na dostawę energii elektrycznej dla Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Ogłosz_o_udz_zam_en_elektryczna


Pages: 1 2 3

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery