TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

3.09. poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 (salę projekcyjną przygotowuje p. M. Kilijańczyk, poczet sztandarowy p. M. Sobczak)

Obowiązuje strój galowy

6.09. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas I technikum i szkoły branżowej
Do 7.09. piątek Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.25 (uczniowie klas IV TA, B, C, D) i A.20 (sesja poprawkowa)
11.09. wtorek Kiermasz podręczników (koordynator p. J. Miliszewski)
14.09. piątek Rada pedagogiczna – przedstwienie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2018/19
17.09.-12.10.   Praktyki zawodowe klasa III TA
Do 28.09. piątek Złożenie deklaracji maturalnych (uczniowie klas IV TA, B, C, D)
12.10. piątek Ślubowanie klas I (przygotowują klasy II technikum i II BF, koordynator p. A. Zalewska)

Uczniów klas I obowiązuje strój galowy

15.10.-9.11.   Praktyki zawodowe klasa III TB
23.10. wtorek Wystawianie ocen ½ semestralnych w klasach I-IV technikum, I –II szkoły branżowej i III szkoły zasadniczej
25.10. czwartek Zebranie ½ semestralne z rodzicami uczniów klas I-IV technikum, I –II szkoły branżowej i III szkoły zasadniczej
2.11. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF
7.11. środa Wystawianie w klasach IV TA, B, C, D przewidywanych ocen śródrocznych/końcowych z przedmiotów zawodowych
8.11. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TA, B, C, D
12.11.-7.12.   Praktyki zawodowe klasa III TC
7.12. piątek Wystawianie ocen śródrocznych w klasach IV TA, B, C, D
11.12. wtorek Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna uczniów klas IV TA, B, C, D
13.12. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TA, B, C, D. Dzień otwarty dla rodziców uczniów pozostałych klas
14.12. piątek Zakończenie zajęć I semestru w klasach IV TA, B, C, D
23-31.12.   Zimowa przerwa świąteczna
10.01. czwartek Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikację A.25 (klasy IV TA, B, C, D).

Obowiązuje strój galowy

Sale do egzaminu przygotowują wychowawcy klas III, koordynator p. K. Reiwer

10.01. czwartek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF
11.01. piątek Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I-III technikum, I-II szkoły branżowej i III szkoły zasadniczej
12-14.01.   Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikację A.20 (sesja poprawkowa)
15.01. wtorek Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas I-III technikum, I-II szkoły branżowej i III szkoły zasadniczej
17.01. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III technikum, I-II szkoły branżowej i III szkoły zasadniczej
18–20.01.   Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikację A.25 (klasy IV TA, B, C, D)
18.01. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w technikum
25.01. piątek Studniówka
28.01.-10.02.   Ferie zimowe
Do 7.02. czwartek Zmiany w deklaracji maturalnej (uczniowie klas IV TA, B, C, D)

Złożenie deklaracji maturalnej (tylko absolwenci)

11.02-8.03.   Praktyki zawodowe klasa III TD
do 18.02. poniedziałek Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.20  (uczniowie klas III technikum i szkoły zasadniczej) i A.25 (sesja poprawkowa)
19.02. wtorek Wystawianie ocen półsemestralnych w klasach IV TA, B, C, D
21.02. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TA, B, C, D
11.03.-05.04.   Praktyki zawodowe klasa III TE
13.03. środa Wystawianie przewidywanych ocen rocznych w klasach IV TA, B, C, D i wystawianie ocen półsemestralnych w klasach I-III technikum, I-II szkoły branżowej i III szkoły zasadniczej
14.03. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum, I-II szkoły branżowej i III szkoły zasadniczej
od 22.03. piątek Odbiór wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zdawanych w sesji styczeń 2019 (po godz. 12.00)
28.03. czwartek Dzień otwarty dla kandydatów (z udziałem wszystkich nauczycieli zatrudnionych w ZSF)
28.03.-4.04. czwartek Dni Fotografii
4.04. czwartek Dzień otwarty dla kandydatów (z udziałem wszystkich nauczycieli zatrudnionych w ZSF)
11.04. czwartek Wystawianie ocen rocznych w klasach IV TA, B, C, D
15.04. poniedziałek Rada pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas IV TA, B, C, D
18-23.04.   Wiosenna przerwa świąteczna
26.04. piątek Uroczyste zakończenie nauki w klasach IV TA, B, C, D (przygotowują klasy III technikum, koordynator p. J. Kamińska)

Obowiązuje strój galowy

2.05. czwartek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF
od 6.05. poniedziałek Egzamin maturalny (sale przygotowują klasy I technikum i szkoły branżowej, koordynator p. I. Suliga)

Obowiązuje strój galowy

6, 7, 8.05. poniedziałek

wtorek

środa

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSF
21.05. wtorek Wystawianie przewidywanych ocen rocznych w klasach I-III technikum, I-II szkoły branżowej i III szkoły zasadniczej
23.05. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów z klas I-III technikum, I-II szkoły branżowej i III szkoły zasadniczej
od. 24.05. piątek Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r. (po godz. 12.00)
12.06. środa Wystawianie ocen rocznych w klasach I-III technikum, I-II branżowej szkoły i III szkoły zasadniczej
14.06. piątek Rada pedagogiczna – klasyfikacja roczna
18.06. wtorek Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasy III TA, B, C, D, ZF). Obowiązuje strój galowy

Sale do egzaminu przygotowują wychowawcy klas II, koordynator p. J. Gwóźdź

18-19.06. Wtorek, środa Dni wolne od zajęć dydaktycznych w technikum
19.06. środa Rada pedagogiczna podsumowująca
21.06. piątek Zakończenie roku szkolnego (przygotowuje klasa I TA – koordynator
p. I. Szybińska) i zakończenie nauki dla uczniów klasy III ZF (przygotowuje klasa II BF – koordynator p. S. Wasilewska)Obowiązuje strój galowy
22.06.-31.08.   Ferie letnie
25–30.06.   Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja A.20 (klasy III TA, B, C, D, ZF).
25-29.06.   Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja A.25 (sesja poprawkowa)
25.06. wtorek Rada pedagogiczna końcowa
od 4.07. czwartek Odbiór świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego 2019
20.08. wtorek Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego
20–21.08.   Część ustna poprawkowego egzaminu maturalnego
29.08. czwartek Rada pedagogiczna godz. 10.00
od 30.08. piątek Odbiór wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zdawanych w sesji czerwiec 2019 (po godz. 12.00)

 

Uwaga: w przypadku skierowania uczniów klas III na praktyki zawodowe w terminach ustalania ocen półsemestralnych, śródrocznych i przewidywanych rocznych, ww. oceny należy wystawić przed rozpoczęciem praktyk

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery