TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

4.09.

poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 (salę projekcyjną przygotowuje p. J. Gwóźdź, poczet sztandarowy p. M. Sobczak, nagłośnienie
p. K. Kowalczuk)
7.09. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas I technikum i branżowej szkoły
Do 8.09. piątek Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikację A.25 w zawodzie fototechnik (uczniowie klas IV TA, B, C, D)
12.09. wtorek Kiermasz podręczników (koordynator p. J. Miliszewski)
14.09. czwartek Rada pedagogiczna – zaopiniowanie planów nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły na rok 2017/18
18.09.-13.10.   Praktyki zawodowe klasa III TA
Do 29.09. piątek Złożenie deklaracji maturalnych (uczniowie klas IV TA, B, C, D)
13.10. piątek Ślubowanie klas I (przygotowują klasy II technikum i II ZF, koordynator p. E. Górecka)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w technikum

16.10.-10.11.   Praktyki zawodowe klasa III TB
24.10. wtorek Wystawianie ocen ½ semestralnych w klasach I-IV technikum, I branżowej szkoły i II-III szkoły zasadniczej
26.10. czwartek Zebranie ½ semestralne z rodzicami uczniów klas I-IV technikum, I branżowej szkoły i II-III szkoły zasadniczej
13.11.-8.12.   Praktyki zawodowe klasa III TC
14.11. wtorek Wystawianie w klasach IV TA, B, C, D przewidywanych ocen śródrocznych z przedmiotów zawodowych
16.11. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TA, B, C, D
8.12. piątek Wystawianie ocen śródrocznych w klasach IV TA, B, C, D
12.12. wtorek Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna uczniów klas IV TA, B, C, D
14.12. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TA, B, C, D. Dzień otwarty dla rodziców uczniów pozostałych klas
23-31.12.   Zimowa przerwa świąteczna
5.01. piątek Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I-III technikum, I branżowej szkoły i II-III szkoły zasadniczej
9.01. wtorek Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas I-III technikum, I branżowej szkoły i II-III szkoły zasadniczej
10.01. środa Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III technikum, I branżowej szkoły i II-III szkoły zasadniczej
11.01. czwartek Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasy IV TA, B, C, D). Sale do egzaminu przygotowują wychowawcy klas III, koordynator p. U. Kowalczyk-Strzelczyk

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF

13.01. sobota  Studniówka
15-28.01.   Ferie zimowe
18-20.01.   Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(klasy IV TA, B, C, D)
Do 7.02. środa Zmiany w deklaracji maturalnej (uczniowie klas IV TA, B, C, D)

Złożenie deklaracji maturalnej (tylko absolwenci)

12.02-9.03.   Praktyki zawodowe klasa III TD
Do 16.02. piątek Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.20 w zawodzie fototechnik i fotograf
(uczniowie klas III technikum i szkoły zasadniczej)
27.02. wtorek Wystawianie ocen półsemestralnych w klasach IV TA, B, C, D
1.03. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TA, B, C, D
27.03. wtorek Wystawianie przewidywanych ocen rocznych w klasach IV TA, B, C, D i wystawianie ocen półsemestralnych w klasach I-III technikum, I branżowej szkoły i II-III szkoły zasadniczej
29.03.-3.04.   Wiosenna przerwa świąteczna
5.04. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum, I branżowej szkoły i II-III szkoły zasadniczej
19.04. czwartek Wystawianie ocen rocznych w klasach IV TA, B, C, D
23.04. poniedziałek Rada pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas IV TA, B, C, D
26.04. czwartek Dzień otwarty dla kandydatów (z udziałem wszystkich nauczycieli zatrudnionych w ZSF)
27.04. piątek Dzień Fotografii
27.04. piątek Uroczyste zakończenie nauki w klasach IV TA, B, C, D (przygotowują klasy III technikum, koordynator p. J. Miliszewski)
30.04. poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF
2.05.   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF
od 4.05. piątek Egzamin maturalny (sale przygotowują klasy I T i I BF, koordynator p. M. Drobnik)
4.05. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF
7, 8.05. poniedziałek

wtorek

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w technikum
22.05. wtorek Wystawianie przewidywanych ocen rocznych w klasach I-III technikum, I branżowej szkoły i II-III szkoły zasadniczej
24.05. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów z klas I-III technikum, I branżowej szkoły i II-III szkoły zasadniczej
1.06. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF
14.06. czwartek Wystawianie ocen rocznych w klasach I-III technikum, I branżowej szkoły i II-III szkoły zasadniczej
18.06. poniedziałek Rada pedagogiczna – klasyfikacja roczna
19.06. wtorek Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasy III TA, B, C, D, ZF). Sale do egzaminu przygotowują wychowawcy klas II, koordynator p. K. Reiwer

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF

20.06. środa Rada pedagogiczna podsumowująca
22.06. piątek Zakończenie roku szkolnego (przygotowuje klasa I TA – koordynator
p. A. Zalewska) i zakończenie nauki dla uczniów klasy III ZF (przygotowuje klasa II ZF – koordynator p. M. Sobczak)
25-30.06.   Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja A.20 (klasy III TA, B, C, D, ZF).
23.06.-31.08.   Ferie letnie
26.06. wtorek Rada pedagogiczna końcowa
21.08. wtorek Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego
21–22.08. wtorek

środa

Część ustna poprawkowego egzaminu maturalnego
30.08. czwartek Rada pedagogiczna godz. 10.00

Uwaga: w przypadku skierowania uczniów klas III na praktyki zawodowe w terminach ustalania ocen półsemestralnych, przewidywanych i śródrocznych, ww. oceny należy wystawić przed rozpoczęciem praktyk

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery