TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1.09. czwartek Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 (salę projekcyjną przygotowuje p. M. Frączek, poczet sztandarowy p. M. Sobczak, nagłośnienie p. K. Kowalczuk i K. Zawadzki)
8.09. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas I TA, B, C, D, E, I ZF
9.09. piątek Kiermasz podręczników (koordynator p. J. Miliszewski)
12.09.-7.10. Praktyki zawodowe klasa III TA
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikację A.25 w zawodzie fototechnik (uczniowie klas IVT)
14.09. środa Rada pedagogiczna – zaopiniowanie planów nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły na rok 2016/17
Do 30.09. piątek Złożenie deklaracji maturalnych (uczniowie klas IVT)
10.10.-4.11. Praktyki zawodowe klasa III TB
14.10. piątek Ślubowanie klas I (przygotowują klasy II technikum i II ZF, koordynator p. U. Kowalczyk-Strzelczyk)

Dzień KEN (wolny od zajęć dydaktycznych)

25.10. wtorek Wystawianie ocen ½ semestralnych w klasach I-IV technikum i I-III szkoły zasadniczej
27.10. czwartek Zebranie ½ semestralne z rodzicami uczniów klas I-IV technikum i I-III szkoły zasadniczej
31.10. poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF
7.11.-2.12. Praktyki zawodowe klasa III TD
15.11. wtorek Wystawianie w klasach IV TA, B, C, D, E przewidywanych ocen śródrocznych z przedmiotów zawodowych
17.11. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TA, B, C, D, E
9.12. piątek Wystawianie ocen śródrocznych w klasach IV TA, B, C, D, E
13.12. wtorek Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna uczniów klas IV TA, B, C, D, E
15.12. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TA, B, C, D, E. Dzień otwarty dla rodziców uczniów pozostałych klas
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (absolwenci)
23-31.12. Zimowa przerwa świąteczna
2.01.-27.01. Praktyki zawodowe klasa III TC
5.01. czwartek Studniówka
12.01. czwartek Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasy IV TA, B, C, D, E). Sale do egzaminu przygotowują wychowawcy klas III, koordynator p. Ł. Niewiadomski

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w Technikum Fototechnicznym

13.01. piątek Wystawianie ocen śródrocznych w klasach I-III technikum i szkoły zasadniczej
17.01. wtorek Rada pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas I-III technikum i szkoły zasadniczej
19.01. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas I-III technikum i szkoły zasadniczej
24-26.01. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(klasy IV TA, B, C, D, E)
Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.20 w zawodzie fototechnik i fotograf
(uczniowie klas III technikum i szkoły zasadniczej)
Do 7.02. wtorek Zmiany w deklaracji maturalnej (uczniowie klas IV TA, B, C, D, E)

Złożenie deklaracji maturalnej (tylko absolwenci)

7.02. wtorek Wystawianie ocen półsemestralnych w klasach IV TA, B, C, D, E
9.02. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas IV TA, B, C, D, E
13-26.02. Ferie zimowe
21.03. wtorek Wystawianie przewidywanych ocen rocznych w klasach IV TA, B, C, D, E i wystawianie ocen półsemestralnych w klasach I-III technikum i szkoły zasadniczej
23.03. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów klas I-IV technikum i I-III szkoły zasadniczej
13-18.04. Wiosenna przerwa świąteczna
20.04. czwartek Wystawianie ocen rocznych w klasach IV TA, B, C, D, E
24.04. poniedziałek Rada pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas IV TA, B, C, D, E
27.04. czwartek Dzień otwarty dla kandydatów (z udziałem wszystkich nauczycieli zatrudnionych w ZSF)
28.04. piątek Dzień Fotografii
28.04. piątek Uroczyste zakończenie nauki w klasach IV TA, B, C, D, E (przygotowują klasy III technikum, koordynator p. I. Suliga)
2.05. wtorek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF
od 4.05. środa Egzamin maturalny (sale przygotowują klasy I T i I ZF, koordynator p. Ł. Polkowski)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w ZSF:

4.05. (czwartek)

5.05. (piątek)

8.05. (poniedziałek)

23.05. wtorek Wystawianie przewidywanych ocen rocznych w klasach I-III technikum i szkoły zasadniczej
25.05. czwartek Zebranie z rodzicami uczniów z klas I-III technikum i szkoły zasadniczej
12.06. poniedziałek Wystawianie ocen rocznych w klasach I-III technikum i szkoły zasadniczej
16.06. piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w ZSF
19.06. poniedziałek Rada pedagogiczna – klasyfikacja roczna
20.06. wtorek Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (klasy III TA, B, C, D, ZF). Sale do egzaminu przygotowują wychowawcy klas II, koordynator p. R. Woroniecka.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w Technikum Fototechnicznym

21.06. środa Rada pedagogiczna podsumowująca
23.06. piątek Zakończenie roku szkolnego (przygotowuje klasa I TA – koordynator
p. E. Górecka) i zakończenie nauki dla uczniów klasy III ZF (przygotowuje klasa II ZF – koordynator p. E. Sokołowska)
24-30.06. Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – kwalifikacja A.20 (klasy III TA, B, C, D, ZF).
24.06.-31.08. Ferie letnie
27.06. wtorek Rada pedagogiczna końcowa
22.08. wtorek Część pisemna poprawkowego egzaminu maturalnego
23-25.08. Część ustna poprawkowego egzaminu maturalnego
30.08. środa Rada pedagogiczna godz. 10.00

Uwaga: w przypadku skierowania uczniów klas III na praktyki zawodowe w terminach ustalania ocen półsemestralnych, przewidywanych i śródrocznych, ww. oceny należy wystawić przed rozpoczęciem praktyk

1

1