WYKAZ LEKTUR DLA KLAS TECHNIKUM

OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 

Poniższy wykaz zawiera minimum lekturowe, które musi zostać zrealizowane w cyklu czteroletnim w każdej klasie technikum.

* zaznaczono lektury, których nie wolno pominąć przy realizacji materiału

Ponadto każdy nauczyciel języka polskiego może omówić inne wybrane lektury, niewskazane na tej liście.

Wykaz jest zgodny z nową podstawą programową i pozwala przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, który obowiązuje od roku 2015.

 

POZIOM PODSTAWOWY

Wybór mitów

Sofokles Król Edyp

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana)

* Bogurodzica

* Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalm

Mikołaj Sęp-Szarzyński – wybrane sonety

William Szekspir Makbet

Ignacy Krasicki – wybrana satyra

Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność)

* Adam Mickiewicz Dziadów część III

* Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze

Cyprian Norwid – wybrane wiersze

* Bolesław Prus Lalka

Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze

* Stanisław Wyspiański Wesele

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień)

Stefan Żeromski Przedwiośnie

Zofia Nałkowska Granica

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze

* Witold Gombrowicz Ferdydurke

* Bruno Schulz – wybrane opowiadanie ( Sierpień )

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadania, w tym Proszę państwa do gazu

Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

Gustaw Herling-Grudziński Inny świat (fragmenty)

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak, Miron Białoszewski – wybrane wiersze

Sławomir Mrożek Tango

Albert Camus Dżuma

Przypominamy, że na egzaminie maturalnym obowiązują również lektury z poziomu gimnazjum, czyli przede wszystkim:

*Jan Kochanowski – wybrane fraszki, treny

*Ignacy Krasicki – wybrane bajki

*Aleksander Fredro Zemsta

*Henryk Sienkiewicz: Quo vadis lub Krzyżacy lub Potop

*Adam Mickiewicz Dziady cz.II

 

POZIOM ROZSZERZONY

W technikum język polski jest realizowany na poziomie podstawowym, jednak gdyby ktoś zdecydował zdawać się maturę na poziomie rozszerzonym, powinien rozszerzyć swoją listę lektur. Oprócz lektur z poziomu podstawowego, obowiązuje znajomość następujących tekstów:
– Horacy – wybrane liryki
– Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki)

– poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)
– wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
– Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy
– Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia

– realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka, Nana Emila Zoli, Pani Bovary Gustawa Flauberta)
– Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
– Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie
– Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata
– wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Lema, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk)
– wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Guntera Grassa, Umberto Eco, Johna Steinbecka)
– wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż na poziomie podstawowym)

– wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej
Dante Alighieri Boska komedia
– Johann Wolfgang Goethe Faust
– Czesław Miłosz – wybrany esej
– Zbigniew Herbert – wybrany esej
– inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera)
– wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)
– dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Witolda Gombrowicza)
– Jan Paweł II Tryptyk Rzymski
Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok)

– wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Orsona Wellesa)
– spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku
– stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery