Poczet sztandarowy

Sztandarem w naszej szkole opiekuje się poczet sztandarowy, wybrany spośród uczniów klas II Technikum Fototechnicznego. Pełnienie służby chorążego
i asystujących sztandaru jest jedną z najbardziej zaszczytnych funkcji w karierze uczniowskiej. Tę honorową funkcję pełnią oni przez dwa lata, po czym podczas uroczystości ślubowania klas I, oddają go w ręce swoich następców – uczniów
z klas drugich.

Opiekunem pocztu sztandarowego jest pani Monika Sobczak

W roku szkolnym 2013/14 i 2014/15 poczet sztandarowy reprezentują:

sp1sp2

W roku szkolnym 2015/16 poczet sztandarowy reprezentują:

p2p1

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego