DZIENNIK PROJEKTU ERASMUS+ #advertisingtheself

Strona internetowa projektu


Aktualności

Podsumowanie pierwszego roku działań projektowych #Advertisingtheself

Pierwszy rok projektu w Technikum Fototechnicznym rozpoczął się wielkim przedsięwzięciem, jakim była wizyta uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w naszej placówce. Łącznie Spokojną 13 odwiedziło 29 osób z Austrii, Włoch i Portugalii.

Po oficjalnym powitaniu przez dyrekcję i koordynatorów projektu, odbyły się zajęcia integracyjne, dzięki którym wśród uczestników spotkania szybko zapanowała przyjacielska atmosfera, a nawet zaczęły się tworzyć pierwsze przyjaźnie.

Projekt to jednak nie tylko zabawa, ale też intensywna praca i rozwój. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z pisania CV w Europass – europejskim formacie, który umożliwia przygotowanie życiorysu na rozmowę kwalifikacyjną. Uczyli się też technik autoprezentacji podczas takiej rozmowy, wykonali zdjęcie z rekwizytem na stronę internetową, na której będą w przyszłości mogli prezentować swoją działalność.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwości promowania swojej aktywności artystycznej i biznesowej i uzyskania dla niej wsparcia, uczestnicy odwiedzili Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Podobne ośrodki wsparcia działają w całej Unii Europejskiej, dlatego wiedza o istnieniu tego typu instytucji i rodzaju oferowanej przez nie pomocy jest uniwersalna.

Nauczyciele uczestniczący w projekcie dzielili się doświadczeniami swoich placówek w zakresie promowania szkół na lokalnym rynku edukacyjnym. W wyniku warsztatów powstała ankieta dla klas pierwszych – nowo przyjętych uczniów, dzięki której przekonamy się, jakie strategie marketingowe rzeczywiście przyniosły efekt.

Jednym z założeń projektu jest przybliżenie uczestnikom kultury i historii krajów partnerskich. W tym celu zorganizowaliśmy wyjście do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie pod opieką przewodnika nasi goście i ich opiekunowie mieli możliwość zgłębić m.in. sztukę portretu. Odwiedziliśmy ponadto: wilanowski Ogród Świateł, warszawskie Łazienki i inne piękne miejsca naszej Stolicy.

Jak wiadomo, nieodłącznym elementem kultury jest kuchnia narodowa, dlatego zaprosiliśmy naszych gości na tradycyjne polskie przysmaki – pierogi i barszcz.

Partnerzy projektu opuścili Warszawę bardzo zadowoleni z wizyty. Podobały im się zarówno zajęcia, jak i nasze miasto. Młodzież z Technikum Fototechnicznego miała okazję poznać przemiłych rówieśników, z którymi podtrzymuje kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Działania projektowe nie ograniczają się jedynie do czasu wyjazdów. W placówkach partnerskich mają miejsce działania lokalne. Szkoła w Urbino zaprojektowała plakat projektu. Jest to dwujęzyczny, krótki opis projektu w ciekawej i oryginalnej formie graficznej. Ponadto każda ze szkół przygotowała projekt roll-upu- rodzaju plakatu promocyjnego, wykorzystywanego w trakcie dni otwartych i targów edukacyjnych.

W planach na kolejny rok mamy wiele nowych, interesujących inicjatyw np.: wizyty w trzech szkołach partnerskich, udział w wielu warsztatach, przygotowanie anglojęzycznej zakładki na stronę WWW naszej szkoły z najważniejszymi informacjami o ZSF, stworzenie broszur z przykładami najlepszych praktyk w dziedzinie promocji szkół oraz z wrażeniami i opiniami uczniów na temat udziału w projekcie Erasmus+.


Dzień Erasmus+

W dniach 15-17 października obchodzimy Dzień Erasmus+ i z tej okazji chcieliśmy Wam przybliżyć idee tego przedsięwzięcia. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Umożliwia Europejczykom studiowanie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia za granicą. Erasmus+ umożliwia osobom w różnym wieku naukę i wymianę wiedzy oraz nabywanie doświadczenia w najróżniejszych […]

Konkurs Erasmus+
Konkurs na logo projektu #advertisingtheself
Nowy projekt Erasmu+ w Technikum Fototechnicznym

Z przyjemnością informujemy, że Technikum Fototechniczne przystępuje od września 2019 roku do kolejnego projektu międzynarodowego w ramach programu Erasmus+. Nasz projekt jest zatytułowany: Advertising the Self – Marketing Vocational Education in Arts and Design (#advertisingtheself) ( polskie tłumaczenie: „Promowanie siebie – marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa”). Celem projektu jest wypracowanie wzorców skutecznego […]

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu Erasmus+ pt. „ Advertising the Self – Marketing Vocational Education in Arts and Design” .

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA

1

1