Oficjalna strona internetowa projektu: https://www.essr.net/grasp/index.php/about/


 

DZIENNIK PROJEKTU

 

PAŹDZIERNIK 2017

W październiku 2017 miały miejsce następujące działania projektowe:

1. Spotkanie dla beneficjentów

W dniu 2.10.2017 r. koordynator projektu – p. Angelika Kowalska uczestniczyła
w szkoleniu dla Beneficjentów Akcji 2 Partnerstwa strategiczne programu Erasmus+ Edukacja Szkolna, zorganizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

2. Przygotowanie prac konkursowych na LOGO

Bardzo zainteresowała nas możliwość udziału w konkursie oraz wyjazdu do szkoły niemieckiej. Podczas przygotowania prac konkursowych wspierali nas nauczyciele
p. Dorota Okoń i p. Małgorzat Frączek. Podczas zajęć z przedmiotów zawodowych, udzielali nam cennych wskazówek, które pomogły nam zrealizować nasze pomysły.

Anna Samsel – 4TA

3. Przygotowania do wizyty w Bochum – wg wytycznych opracowanych przez szkołę niemiecką

Nauczyciele języka angielskiego angażują w swoich uczniów w przygotowanie nowoczesnej wersji bajek (dostosowanej od współczesnej rzeczywistości), przesłanych przez szkołę niemiecką. Opracowania te będą wykorzystane do opracowania aminowanych e-booków podczas warsztatów graficznych w Bochum.

Paulina Piasecka 

4. Opracowanie bazy szkół

Przygotowanie bazy szkól polskich i europejskich kształcących w branży fotograficznej, graficznej i filmowej nie było łatwym zadaniem. Zadziwiła nas ilość szkół w Polsce
o podobnym profilu do naszej. Udało nam się jednak skompletować potrzebne dane (nazwy, adresy, telefony, adresy e-mail) i zebrać je w jednym dokumencie.

Basia Dobrowolska, Weronika Janowska – 3TD

5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej o systemie szkolnictwa zawodowego
w Polsce w branży fotograficznej, graficznej i filmowej

Pomysł przygotowania prezentacji o szkołach zawodowych w Polsce wydał nam się bardzo ciekawy, szczególnie, że same przechodzimy przez kolejne etapy kształcenia. Zadanie było nieco utrudnione, ze względu na zmiany, które niedawno nastąpiły. Musiałyśmy zapoznać się z nowymi rodzajami szkół oraz ich nazewnictwem. Starałyśmy się nie pominąć, żadnej szkoły/instytucji oraz przygotować prezentacje, tak aby była ona zrozumiała dla naszych kolegów i koleżanek ze szkół zagranicznych.
W wykonaniu tego zadania pomagała nam p. Angelika Kowalska.

Basia Dobrowolska, Weronika Janowska – 3TD

6. Uruchomienie szkoły internetowej projektu

Szkoła portugalska przygotowała stronę internetową projektu: https://www.essr.net/grasp/index.php/a. Witryna zawiera opis projektu, informacje o partnerach, blog oraz stronę do prezentacji prac konkursowych na logo projektu z możliwością oddawania głosów. Każda ze szkół będzie mogła tam zamieszczać swoje wpisy z wydarzeń, które będą się odbywały w szkołach i podczas krótkoterminowych wyjazdów.

Angelika Kowalska

WRZESIEŃ 2017

 
W wrześniu 2017 miały miejsce następujące działania projektowe:

1. Kampania informacyjna

Przeprowadzono kampanię informacyjną w szkole, promującą cele i założenia projektu, planowane działania, dobór uczestników.  Informacje zostały przekazane nauczycielom uczącym w szkole na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, przedstawicielom Rodziców na spotkaniu Rady Rodziców, uczniom na zajęciach
z przedmiotów zawodowych, języków obcych i podczas godzin wychowawczych. Odbyło się także posiedzenie zespołu przedmiotów zawodowych, podczas którego omówiono zadania zespołu, związanie z realizacją projektu (szczególnie na rok szkolny 2017/2018), dokonano podziału prac, wyłoniono zespoły zadaniowe
i opiekunów poszczególnych aktywności.

Założenia projektu i jego streszczenie zamieszczono na szkolnej stronie internetowej (http://fotospokojna.com/technikum-fototechniczne-beneficjentem-programu-erasmus-w-latach-2017-2019/).

 

2. Konkurs na LOGO projektu

W celu zapoznania uczniów z ideą projektu oraz zaangażowania młodzieży w jego realizację, ogłoszono konkurs na logo projektu. Wytyczne do konkursu zostały opracowane przez nauczycieli ze szkoły niemieckiej. Przygotowaniem polskiej wersji regulaminu oraz realizacją konkursu w Technikum Fototechnicznym zajęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Anna Głąbińska, p. Małgorzata Frączek, p. Angelika Kowalska oraz kierownik pracowni fotograficznych p. Dorota Okoń. Informacje o konkursie zostały umieszczone w szkole na plakatach
oraz na szkolnej stronie internetowej (http://fotospokojna.com/konkurs-na-logo-projektu-erasmus/).

 

 3. Prace nad filmem promującym szkołę i uczniów

Rozpoczęto prace nad 2-3 minutowym filmem promującym szkołę i uczniów,
w ramach których opracowano założenia merytoryczne i techniczne, wyłoniono zespół zadaniowy, którego opiekunem został p. Łukasz Niewiadomski.

 

 4. Prace nad szablonem broszury z przykładami dobrych praktyk

Omówiono ogólne założenia merytoryczne i techniczne do opracowania broszury
z przykładami dobrych praktyk w zakresie dydaktyki w kształceniu zawodowym
w branży fotograficznej, graficznej i filmowej (m.in. wybrano format broszury, program komputerowy do realizacji, zaplanowano zawartość).  Realizacji tego zadania podjęli się nauczycie przedmiotów zawodowych i języka angielskiego.

 

 5. Spotkanie dla uczniów – studia za granicą, kariera zawodowa

Dnia 26 września 2017 r. odbyło się spotkanie dla uczniów klas 3TD i 4TA
z przedstawicielami fundacji Student Financial Support Fund. Organizacja ta zajmuje się pomocą w aplikowaniu na studia na uczelniach zagranicznych. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z ofertami europejskich szkół wyższych, w tym z kierunkami studiów (szczególnie związanymi z branżą fotograficzną, graficzną
i filmową), powiązaniem z rynkiem pracy, wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi oraz zakresem działalności fundacji, oferującej bezpłatną pomoc w ubieganiu się
o miejsca na uczelniach w krajach UE i Wielkiej Brytanii.

 

6. Prace nad przygotowaniem prezentacji multimedialnej dotyczącej systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce (w branży fotograficznej, graficznej i filmowej)

Omówiono założenia do przygotowania prezentacji multimedialnej dot. szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz wyłoniono zespół zadaniowy, w którego skład wchodzą: wicedyrektor, koordynator,  nauczyciel języka angielskiego oraz grupa uczniów z klasy 3TD.

 

7. Koordynacja działań w szkołach partnerskich

Koordynacja działań w szkołach partnerskich obejmowała m.in.:

– przygotowanie i rozesłanie listy aktywności na rok szkolny 2017/2018
wraz z terminami,

– podział koordynacji i realizacji poszczególnych zadań projektowych (według opracowanych wcześniej założeń, znajdujących się we wniosku aplikacyjnym),

– omówienie z partnerami założeń do strony internetowej projektu (realizuje szkoła portugalska), konkursu na logo (opracowanego przez szkołę niemiecką) oraz utworzenia kanału projektu w mediach społeczniościowych (szkoła austriacka)

– ustalenie ze szkołą niemiecką zasad organizacji krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Bochum (działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami)

Ponadto dokonano rezerwacji miejsc noclegowych dla uczestników wyjazdu
do Bochum, zgromadzono dokumentację formalna do podpisania umowy finansowej, rozpoczęto prace nad opracowaniem bazy szkół polskich i europejskich (w ramach przygotowania do rozpowszechniania rezultatów projektu).

Angelika Kowalska – koordynator projektu


AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do głosowania na logo projektu Erasmus+ pt. „A grasp of graphics and visual”

Na stronie internetowej projektu (https://www.essr.net/grasp/index.php/projects-logo-contest/) zostały zamieszczone prace graficzne, wykonane przez uczniów czterech szkół partnerskich. W głosowaniu internetowym zostanie wybrana jedna grafika, która stanie się oficjalnym logo projektu. Zapraszamy uczniów ZSF oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w głosowaniu do dnia 29 listopada 2017 r. do godziny 23:59. ZAGŁOSUJ >>>

Wyniki konkursu na logo projektu Erasmus+ pt. „A grasp of graphics and visual”

Komisja konkursowa w składzie: – p. Dorota Okoń, – p. Małgorzata Frączek, – p. Elżbieta Sokołowska – p. Angelika Kowalska dokonała przeglądu złożonych prac i przyznała następujące nagrody: I miejsce – Anna Samsel – klasa 4TA II miejsce –  Michał Kunicki – klasa 4TC III miejsce – Julia Świrgoń – klasa 4TA Serdecznie gratulujemy!

Konkurs na logo projektu Erasmus+

Zapraszamy wszystkich uczniów Technikum Fototechnicznego do wzięcia udziału w konkursie na logo projektu Erasmus+ pt. „A grasp of graphics and visual”   Na podstawie informacji znajdujących się w streszczeniu projektu, należy stworzyć logo spełniające poniższe wymagania. Logo powinno: … być możliwe do zastosowania na różnych rodzajach tła (jasne i ciemne tło) … być łatwe w […]

Technikum Fototechniczne beneficjentem programu Erasmus+ w latach 2017-2019

Od  1 września 2017 r. Technikum Fototechniczne realizuje projekt finansowany z funduszy unijnych w ramach  programu Erasmus+ , Akcja KA2, Edukacja szkolna, Współpraca szkół, pt. „A grasp of graphics and visual”. Naszymi partnerami są trzy europejskie szkoły kształcące w branży fotograficznej, graficznej i filmowej: – niemiecka z Bochum, Walter-Gropius-Berufskolleg, – austriacka z Graz, HTBLVA  Graz […]

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu Erasmus+ pt. „A grasp of graphics and visual”, numer 2017-1-PL01-KA219-038292_1.

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery