Intel – Teach To The Future
Nauczanie Ku Przyszłości

W roku szkolnym 2001/2002 nauczyciele naszej szkoły włączyli się do programu edukacyjnego “Intel – Nauczanie ku przyszłości”.
W ramach realizacji programu lider przeszkolił około 50% nauczycieli ZSF.

Program został stworzony, aby pomóc nauczycielom poszerzyć zakres własnej kreatywności. Szkolenie ma umożliwić tysiącom nauczycieli w naszym kraju odkryć sposoby przekształcania potęgi technologii komputerowej w narzędzie dydaktyczne.

Program Intel – Teach To The Future Nauczanie Ku Przyszłości jest częścią inicjatywy “Intel – Innowacje w Edukacji”, która ma ogólnoświatowy zasięg i wspomaga wdrażanie osiągnięć nauki i technologii do edukacji.

Program ten realizowany jest we współpracy z firmą Microsoft i ma na celu przygotowanie możliwie dużej liczby nauczycieli na świecie do stosowania technologii informacji i komunikacji w nauczaniu i pracy własnej.

Intel – Nauczanie Ku Przyszłości obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • szerokie i skuteczne stosowanie technologii informacyjnej w edukacji,
  • rozważanie sposobów, w jaki uczniowie i nauczyciele mogą zastosować technologię w celu zwiększenia efektywności kształcenia,
  • tworzenie materiałów dydaktycznych i narzędzi ewaluacji mających za podstawę odpowiednie standardy nauczania,
  • promowanie aktywności uczniów poprzez dostęp do technologii,
  • wdrażanie nauczycieli do pracy zespołowej,
  • rozwiązywanie problemów oraz wzajemna ocena prac.

Główne założenia programu w Polsce, to:

  • wielka promocja rozsądnego wprowadzania technologii informacji i komunikacji do szeroko rozumianej praktyki szkolnej,
  • pokazanie nowych aktywnych metod nauczania, w szczególności zadaniowych, problemowych i projektowych, innych od dotychczas dominujących w polskiej szkole: podających i encyklopedycznych.

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery