IT Szkoła

Od roku szkolnego 2012/2013 uczniowie klas pierwszych, uzdolnieni informatycznie
oraz zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie teorii
i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych, biorą udział w programie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki IT Szkoła. Program ten stanowi uzupełnienie
i rozszerzenie treści objętych podstawą programową przedmiotu Informatyka.
 
Zajęcia w ramach programu odbywają się w systemie pozaszkolnym, w trybie samokształcenia. Uczniowie uczestniczą w kursach e-lerningowych udostępnionych
na portalu IT Szkoła. Uczestnicy kursu mają do dyspozycji materiały składające się
z zeszytu dydaktycznego, prezentacji PowerPoint, wykładu wprowadzającego w postaci filmu a także plików ćwiczeniowych, demo programów, słownika pojęć dotyczących tematyki kursu oraz filmów instruktażowych. Uczniowie naszej szkoły najczęściej wybierają kursy rozwijające ich zainteresowania z zakresu grafiki i multimediów.
 
Na koniec każdego kursu uczestniczy biorą udział w teście sprawdzającym wiedzę
a po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymają uprawnienia do wystawienia autocertyfikatu. Wydrukowany certyfikat oraz prace wykonane w ramach kursu uczniowie dostarczają swojemu nauczycielowi informatyki, co stanowi podstawę do wystawienia dodatkowej oceny z przedmiotu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego