Leonardo da Vinci – I edycja

Program Leonardo da Vinci jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej w zakresie edukacji zawodowej. Przyczynia się do rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach w poszczególnych krajach, jak też do współpracy w tym zakresie. Dalekosiężnym celem programu jest dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zjednoczonej Europie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy w poszczególnych krajach.

Już od trzech lat nasza szkoła w ramach programu Leonardo da Vinci realizuje zagraniczne staże zawodowe dla nauczycieli i uczniów. Placówka nasza uczestniczyła w obu fazach realizacji programu (I faza 1995-1999; II faza 2000-2002) i zrealizowała trzy projekty typu wymiany i staże.

 

    Nowe technologie w fotografii

Na przełomie lutego i marca 1999 roku delegacja nauczycieli przedmiotów zawodowych z naszej Szkoły odbyła dwutygodniowe szkolenie w zakresie fotografii cyfrowej w Bremie. Wyjazd ten został zrealizowany w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci, współpracy między zaprzyjaźnionymi szkołami w Polsce i w Niemczech. Był to przełomowy moment dla kształcenia zawodowego w nowym kierunku fototechnik, który uwzględnia nowe tendencje i trendy na rynku fotografii.
Uczestnicy kursu zapoznali się również z systemem szkolnictwa funkcjonującym w Niemczech, co miało istotne znaczenie w przededniu reformy szkolnej w Polsce.


Zajęcia odbywały się w jednym z profesjonalnych studiów fotografii cyfrowej, których w półmilionowej Bremie jest ponad dziesięć. Organizatorzy szkolenia umożliwili też uczestnikom zwiedzenie największego w Europie laboratorium przemysłowej obróbki zdjęć CeWeColor AG&Co w Olldenburgu koło Bremy. W tym potężnym laboratorium pracują dziesiątki maszyn dokonujących obróbki zdjęć amatorskich z wydajnością rzędu 20 tysięcy odbitek na godzinę. Wachlarz usług tego laboratorium jest ogromny. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że firma ta rozwija bardzo silnie obróbkę cyfrową zdjęć, upowszechniając swoje usługi stopniowo na terenie całych Niemiec. Zdjęcia z aparatów cyfrowych można przesłać do obróbki drogą telefoniczną za pomocą specjalnych komputerów.
Szkolenie nauczycieli w Bremie umożliwiło sprawne wdrożenie nowego kierunku fototechnik z uwzględnieniem aktualnych trendów na rynku branży fototechnicznej.

Techniki obrazowania w fotografii.

W lutym i marcu 2000 roku dwie grupy młodzieży naszej szkoły odbyły trzytygodniowe staże zawodowe w Bremie i Berlinie.

Beneficjenci zostali wyłonieni w drodze konkursu, gdzie podstawowym kryterium doboru była umiejętność porozumiewania się w języku angielskim lub niemieckim oraz zaangażowanie i osiągnięcia w twórczości fotograficznej.

Celem ogólnym stażu było umożliwienie młodzieży zapoznania się z usługami i rynkiem fotograficznym w krajach Unii Europejskiej. Wyposażenie stanowiska pracy w Niemczech znacznie odbiega od tego, z którym młodzież spotyka się w czasie praktyk w Polsce. Możliwość pracy z aparatami wieloformatowymi z przystawkami skanującymi, obróbka cyfrowa i animacja komputerowa jest w Polsce mniej rozpowszechniona.

Uzyskane w szkole przygotowanie teoretyczne, wzbogacone praktyką może zaowocować lepszym startem zawodowym.
Podczas trzytygodniowej praktyki uczniowie uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.:

   • warsztaty w instytucji szkoleniowej (studio, plener)
   • praktyka w studio fotograficznym (portret, reklama)
   • praca w małych zakładach usługowych
   • praktyka reporterska w teatrze i gazecie lokalnej
   • staż w dużym przedsiębiorstwie fototechnicznym (technologia).

 

 

Istotne znaczenie dla absolwenta naszej szkoły może mieć porównanie jakości i ilości pracy, wymagań stawianych pracownikom, umiejętności i wiedzy w Niemczech i w Polsce.

Poznanie szkół i młodzieży z krajów sąsiednich, konfrontacja pokoleniowych problemów (wybór zawodu, znalezienie pracy, wysokość zarobków) pozwoli na lepsze przystosowanie się do życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesna technika i technologia w studyjnej fotografii reklamowej i portretowej.

 

W marcu 2001 roku grupa młodzieży naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniu zawodowym nt. “Nowoczesna technika i technologia w studyjnej fotografii reklamowej i portretowej”. Staż realizowany był w Berlinie przy ścisłej współpracy z Cechem Fotografów Niemieckich Okręgu Brandenburskiego FOCON oraz Oberstufenzentrum Fachbereich Fotografie w Poczdamie.

Młodzież uczestniczyła w warsztatach studyjnych i plenerowych prowadzonych przez specjalistów branży fotograficznej. Realizowała praktykę w profesjonalnych studiach fotograficznych wykorzystujących technologie cyfrowe oraz zwiedzała przemysłowe laboratorium usługowe CEWE Color.

Pobyt młodzieży w Niemczech zaowocował licznymi doświadczeniami zawodowymi, pozwolił zorientować się w tendencjach panujących na europejskim rynku branży fototechnicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów w studyjnej fotografii portretowej i reklamowej.

Duże znaczenie miał również aspekt turystyczny i towarzyski. Ciekawa i intrygująca architektura Berlina oraz oryginalnie wyglądający ludzie inspirowali i dawali wiele niepowtarzalnych okazji do fotografowania.

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery