Foto-Art w Edukacji – II edycja

“Photo-Art w Edukacji 1” w Warszawie – październik 2004′

“Photo-Art w Edukacji I i II” to projekt pilotażowy realizowany przy pomocy Komisji Europejskiej z Programem Leonardo da Vinci.

Na dwóch Seminariach “Photo-Art w Edukacji 1+2” w Warszawie w październiku 2004 zostaną opracowane i wprowadzone praktycznie wspólne wytyczne kwalifikacyjne w Kształceniu Zawodowym na Fotografa w celu dostosowania do europejskich kryteriów kształcenia.

W dniach 18-22 października w Zepole Szkół Fototechnicznych w Warszawie odbyło się seminarium “Photo-Art w Edukacji 1”

 

W spotkaniach brali udział przedstawiciele z Niemiec i Polski:

 • Eksperci/fachowcy z FOCON
 • Eksperci/fachowcy w dziedzinie wykształcenia i dalszego kształcenia
 • Członkowie Czeladniczej i Mistrzowskiej komisji egzaminacyjnej
 • Jeden z przedsiębirców jako referent/fachowiec (Rollei Fototechnikc GmbH)
 • Wykadowcy Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie
 • Członkowie Związku Fotografów z Warszawy i Centralnego Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego
 • Członkowie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Seminaria i warsztaty “Photo-Art w Edukacji 1” obejmowały:

 • Przedstawienie i porównanie programów nauczania w Niemczech i Polsce
 • Formy przeprowadzania Egzaminów i kryteria oceniania w obu systemach
 • Zajęcia praktyczne w dziedzinie fotografii portretowej/People i Still Life/Fotografii technicznej
 • Ocena prac egzaminacyjnych z Niemiec i Polski
 • Ustalenia zadań praktycznych dla seminariów uczniowskich “Photo-Art w edukacji 2” w Poczdamie

Wspólne działania warsztatowo-seminaryjne uczestników spotkania oraz uczniów ZSF zaowocowały nabyciem nowych umiejętności, wymianą doswiadczeń w zakresie praktyki fotograficznej oraz działań w obszarach kształcenia i formach prowadzenia egzaminów.

Oczywistym stał się fakt konieczności unifikacji standardów oraz procedur egzaminacyjnych dostosowanych do kryteriów europejskich.

“Photo-Art w Edukacji 2” w Niemczech – styczeń 2005′

W styczniu tego roku uczestniczyliśmy w fotograficznych warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Berlińskie Towarzystwo Fotograficzne Focon pod patronatem Unii Europejskiej. W warsztatach brało udział sześcioro uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami, dyrektorem naszej szkoły, p. Edwardem Habasem, oraz prezesem Warszawskiego Cechu Fotografii p. Ireneuszem Fertnerem.

Warsztaty dotyczyły fotografii studyjnej i odbywały się w Poczdamskiej Szkole Fotografii. Strona niemiecka reprezentowana była przez wykładowców, oraz uczniów i absolwentów wyżej wymienionej szkoły.

 

Szkoła w Poczdamie jest bardzo dobrze wyposażona na potrzeby fotografii studyjnej, zarówno lokalowo jak i sprzętowo. Uczniowie mieli do dyspozycji kilka doskonale przygotowanych stanowisk pracy. Mogli swobodnie korzystać z profesjonalnego sprzętu fotograficznego, oświetleniowego i stanowisk komputerowych, co dało możliwość obserwowania i szybkiej analizy wszystkich dokonań fotograficznych: kadrowania, zmiany oświetlenia.

Uczniowie pracowali w dwóch blokach tematycznych:

 • fotografia portretowa i mody
 • fotografia wielkoformatowa przedmiotu.

Na początku spotkania uczniowie mieli podane tematy ćwiczeń. Jednym z zadań było sfotografowanie butelki wina z możliwością późniejszej obróbki graficznej. Drugim tematem fotografii reklamowej było sfotografowanie zegara z uwzględnieniem myśli – upływ czasu. Uczniowie pracowali w parach, co zaowocowało ciekawymi pomysłami, a jednocześnie uczniowie mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami.

 

Portret i moda powstały z udziałem przygotowanych modelek z wyrafinowanymi fryzurami i niebanalną odzieżą. Wszystko powstawało pod opieką stylisty, fryzjerów, oraz państwa Schumann pomysłodawców i organizatorów tego spotkania.

 

Warsztaty zakończyły się długimi rozmowami na temat efektów wspólnej pracy, oraz rozdaniem certyfikatów i uwieńczone zostało zbiorowym zdjęciem wszystkich uczestników spotkania.
(red. A. Migdalska)

A co na to wszystko uczniowie, którzy wzięli udział w warsztatach? Oto jedna z wypowiedzi słuchaczki Studium Policealnego Natalii:
“W styczniu bieżącego roku grupa uczniów naszej szkoły wyjechała na warsztaty fotograficzne do Poczdamu. Miałam szczęście należeć do tego kameralnego grona. W niemieckiej szkole trafiliśmy na bardzo otwartych, sympatycznych ludzi, co wpływało pozytywnie na pracę, która odbywała się w parach Niemiec-Polak. Udało nam się fotografować na sprzęcie, na co dzień dla nas niedostępnym: Hasselbladach, Rolleiflexach i Sinarach, co wzbogaciło nas w znajomości obsługi profesjonalnego sprzętu. Sądzę, że wiele godzin spędzanych tam, nie poszło na marne, gdyż nauczyliśmy się nie tylko techniki, ale także cierpliwości i umiejętności. Część prac to efekty współpracy i kompromisów miedzy osobami w parach, co dla większości z nas było nowym doświadczeniem, ale mieliśmy możliwość wykonywania swoich pomysłów.”

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego