Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (Wilno – Litwa)

Zespół Szkół Fototechnicznych jest w roku szkolnym 2007/2008 beneficjentem programu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, który zajmuje się promowaniem współpracy między oboma krajami partnerskimi. Szkoła złożyła wniosek o realizację programu pt. “Sąsiedzi się znają, więc opowiem Ci o Wilnie”. Zrealizujemy projekt, który uwzględnia wszystkie priorytety Funduszu:

 1. Promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego.
 2. Włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 4. Tworzenie i upowszechnianie informacji inspirującej współpracę kulturalną oraz promującej tolerancję i wzajemne zrozumienie pomiędzy młodzieżą polską i litewską.

W trakcie pobytu 18 uczniów naszej szkoły w Wilnie w terminie 14-20.06.2008 r. poprzez kontakty z młodzieżą litewską, wspólne lekcje oraz w trakcie zwiedzania miasta i okolic będzie:

 1. poszerzać i pogłębiać wiedzę o historii i kulturze kraju partnerskiego,
 2. kształtować postawę tolerancji,
 3. propagować zdrowy styl życia,
 4. pogłębiać umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim.

Efektem programu będzie opracowany przez naszych uczniów ilustrowany przewodnik młodzieżowy po Wilnie zawierający informacje o Litwie i Wilnie, litewskim systemie oświaty, tradycjach, zwyczajach, obrzędach religijnych, przepisy tradycyjnych dań kuchni litewskiej, teksty wierszy i piosenek o Wilnie oraz polsko-litewski mini słownik zwrotów i wyrażeń grzecznościowych i młodzieżowych.

Należy nadmienić, że Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży finansuje całkowicie wszystkie działania realizowane w ramach programu.

Projekt pt. “Sąsiedzi się znają, więc opowiem Ci o Wilnie”

W dniach 28.09 – 4.10.2008 miała miejsce wycieczka polskiej młodzieży na Litwę.
Uczniowie Technikum Fototechnicznego realizowali wspólnie z mieszczącą się w stolicy Litwy Szkołą Podstawową im. Antoniego Wiwulskiego projekt pt. “Sąsiedzi się znają, więc opowiem Ci o Wilnie”. Projekt został zrealizowany w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Na ten cel został przyznany przez Fundusz grant w wysokości 7.414 Euro.
W programie brało udział 13 uczniów z Polski i 13 uczniów litewskich, z którymi wspólnie realizowaliśmy działania zmierzające do realizacji projektu. Głównym celem było wykonanie Młodzieżowego Przewodnika po Wilnie ukazującego historię, obrzędy, zabytki, przepisy kuchni litewskiej, poezję o Wileńszczyźnie oraz zawierającego minisłownik polsko-litewskich wyrażeń młodzieżowych. W tym celu uczestniczyliśmy w różnego typu zajęciach, warsztatach, konkursach wiedzy o kraju partnerskim oraz wycieczkach i spacerach po mieście i okolicach. Zobaczyliśmy Górę Trzech Krzyży, Wieżę Giedymina, Kościół św. Ducha, Ostrą Bramę, Cerkiew św. Trójcy, zwiedziliśmy Muzeum Narodowe, zamek w Trokach, wieżę telewizyjną i Cmentarz na Rosie.

Ważnym elementem tworzenia naszego przewodnika było zawieranie i pogłębianie kontaktów interpersonalnych oraz poszerzanie wiedzy o krajach partnerskich. Aby zdobyć rzetelną wiedzę zorganizowaliśmy lekcje historii, aktywne zwiedzanie miasta, warsztaty muzyczne i poetyckie.

Podczas wyjazdu wszyscy poszerzyliśmy i pogłębiliśmy wiedzę o historii i kulturze kraju partnerskiego, nastąpiło także podniesienie świadomości uczniów na temat podobieństw i różnic w systemach oświatowych w Polsce i na Litwie. Uczestnicy projektu po obu stronach naszej granicy mieli również okazję indywidualnego rozwoju. W trakcie wspólnych zajęć nastąpiło pogłębienie kontaktów interpersonalnych, wyrobienie postawy wzajemnej tolerancji i empatii dla odmienności kulturowej czy poglądowej. Uczniowie mieli okazję sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego w komunikacji z uczniami i nauczycielami szkoły litewskiej. W ramach zajęć językowych stworzyliśmy również polsko-litewski słownik zwrotów grzecznościowych i określeń dotyczących życia szkoły. Uczestnicy projektu mogli także aktywnie uprawiać sport: odbyły się zajęcia na lodowisku i pokaz karate w wykonaniu partnerów litewskich. Na podstawie przeprowadzonej z uczniami polskimi i litewskimi ankiety ewaluacyjnej oraz wywiadów i dyskusji podsumowujących osiągnięcia projektu wyciągnęliśmy następujące wnioski:

 • cała wycieczka była interesująca pod względem poznawczym i interpersonalnym;
 • wszystkie działania, zarówno w kraju jak i na Litwie, były prowadzone w sposób interesujący, sprawny i dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, szkół partnerskich oraz właściwej realizacji celów projektu;
 • uczniowie uzyskali nowe, ciekawe i rozwijające informacje na temat historii, zwyczajów, obrzędów, religii, zabytków Wilna i Litwy;
 • uczestnicy oraz szkoły partnerskie nawiązali kontakty, które planują kontynuować po zakończeniu projektu;
 • pobyt w Wilnie zainspirował młodzież do przestrzegania zasad zdrowego trybu życia: uprawiania sportu i racjonalnego odżywiania się;
 • powstał – w opinii uczestników interesujący pod względem treści i formy, spełniający równocześnie założone cele projektu oraz priorytety Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – produkt końcowy w postaci Młodzieżowego przewodnika po Wilnie.

Przewodnik (1.8 MiB)

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery