Projekt fotograficzny “Niemcy w Warszawie, Polacy w Berlinie”

W roku 2011 przypada 20-ta rocznica partnerstwa miast Warszawy i Berlina. W celu uczczenia tego jubileuszu realizujemy pod patronatem Senatu Berlina projekt fotograficzny pod roboczym tytułem “Niemcy w Warszawie, Polacy w Berlinie”. Za pomocą fotografii zobrazowaliśmy już różne sytuacje życiowe i zawodowe, jak również zainteresowania, sukcesy i porażki Niemców zamieszkałych w Warszawie. Uczniowie i nauczycieli ZSF wykonali w ramach projektu wiele ciekawych zdjęć, które przedstawiają zainteresowanych w środowisku zawodowym, w rodzinie lub podczas spędzania czasu wolnego. Z uczestnikami projektu zostały przeprowadzone wywiady, które sporządzili uczniowie 46 Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego. Dokumentację fotograficzną projektu dotyczącą sytuacji obywateli Polski w stolicy Niemiec przygotują nauczyciele, uczniowie i absolwenci FOCON International e.V. Zarówno zdjęcia jak i wywiady staną się częścią wystawy, prezentowanej w obu miastach partnerskich. W Berlinie prace naszych uczniów będą eksponowane w sierpniu 2011 r. na dworcu Hauptbahnhof, wystawa w Warszawie zaprezentowana zostanie w listopadzie. Najlepsze zdjęcia będą wybrane do ilustracji kalendarza na rok 2012, promującego partnerstwo stolic.

W trakcie realizacji projektu mieliśmy okazję nie tylko pochwalić się naszymi umiejętnościami w zakresie fotografowania, lecz poznaliśmy także wiele wspaniałych osób, z którymi nadal utrzymujemy kontakty.

W zaproszeniu do udziału w projekcie przedstawicieli narodu niemieckiego wsparły nas liczne instytucje działające na rzecz współpracy polsko-niemieckiej: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta, Niemieckie Przedszkole, Goethe-Institut, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Fundacja “Pamięć”, Przedstawicielstwo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej i inne. Wszystkim instytucjom i uczestnikom projektu składamy serdeczne podziękowania.

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery