Projekt „Twoje jutro kształtuje się dziś”

logo_pnwm_miniaturalogo_changes-chances_work

 

W dniach 15-21 kwietnia 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół Fototechnicznych i Zentrumfȕrfotografische Ausbildung z Berlina realizowali kolejny wspólny projekt. Już jego tytuł „Twoje jutro kształtuje się dziś” nawiązywał do tematyki działań: doradztwa zawodowego oraz pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu fotografii.

Projekt uzyskał zaszczytny tytuł finalisty w konkursie „Changes/chances@work”, zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, która także w istotny sposób dofinansowała nasze działania.

Koordynatorzy projektu zadbali o przydatność realizowanych aktywności w karierze zawodowej uczestników poprzez dostosowanie ic htreści do wymogów współczesnego rynku pracy w branży fotograficznej i rzeczywistych potrzeb młodzieży. Działania związane z doradztwem zawodowym rozpoczął cykl wykładów i dyskusji związanych z poznaniem systemów kształcenia fotografów i fototechników w Polsce i Niemczech oraz zakresu,formy i przebiegu egzaminów zawodowych w obu krajach. Program obejmował także przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych oraz pozna nieaktywnych metod poszukiwania pracy. W tym celu doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP wygłosili ilustrowany prezentacją wykład, a polscy koordynatorzy rozdali adresy stron internetowych przydatnych kandydatom do pracy w zawodzie fotografa/fototechnika. Duże znaczenie dla potencjalnych pracobiorców miała także wizyta na kiermaszu pracy tymczasowej, który odbywał się w szkole, i rozmowa z doradcą zawodowym realizującym to przedsięwzięcie. Aby ukształtować umiejętnośćmjak najkorzystniejszego zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy, przedstawiono i omówiono z uczestnikami przykłady wzorcowego życiorysu stosowanego w Polsce i Niemczech. Po informacjach i poradach dotyczących formułowania życiorysu używanego w Unii Europejskiej, każdy z uczniów indywidualnie sporządził powyższy dokument. Wśród działań projektowych nie zabrakło także przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą –wykład na ten temat wygłosił specjalista w dziedzinie komunikacji, wykładowca z Warszawskiej Szkoły Reklamy. Ważnym elementem programu były również spotkania z pracodawcami. Swoje wymagania wobec pracobiorców oraz porady dla kandydatów do zatrudnienia przedstawili reprezentanci firm z branży fotograficznej: współwłaściciel Agencji Fotograficznej Reporter, prezes Profilab – Laboratorium Fotografii Profesjonalnej oraz jeden z najbardziej znanych fotografów mody. Uzupełnieniem ich wypowiedzi były wizyty w uznanych na rynku firmach fotograficznych (Profilab, Studio Tęcza), w których uczestnicy projektu dokładnie poznali specyfikę pracy oraz najnowocześniejsze sprzęty i urządzenia.

Kolejny blok tematyczny związany był z rozwojem kompetencji zawodowych uczestników projektu. Wypełniły go warsztaty fotografii artystycznej „Rysowanie światłem”, sesje fotograficzne w przestrzeni miejskiej, wizyty w galeriach m.in. Zespołu Szkół Fototechnicznych, Związku Polskich Artystów Fotografików, Centrum Sztuki Współczesnej i Fotoplastikonie. Były one doskonałą okazją do poznania dorobku uznanych fotografów. Młodzież,w tracie prezentacji aparatów i obiektywów firm Olympus i Canon, miała także okazję do zetknięcia się z profesjonalnym sprzętem najnowszej generacji.

Nie zabrakło również ważnych działań integrujących grupę: treningu interpersonalnego z elementami reklamy usług fotograficznych, a przede wszystkim wieczornych spotkań w małych grupach polsko-niemieckich.

Projekt osiągnął prawdziwie profesjonalny poziom doradztwa zawodowego, gdyż do udziału w nim zaproszono uznane firmy i referentów. Wśród gości prowadzących zajęcia znaleźli się:

Pani Ewa Kulawińska i Pani Agnieszka Marchewka – doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP,

Pan Andrzej Sągin – menager z Warszawskiej Szkoły Reklamy,

Pan Ryszard Twarowski – prezes Profilab – Laboratorium Fotografii Profesjonalnej,

Pan Marcin Klaban – fotograf mody

Pan Jacek Domiński – fotoreporter,współwłaściciel Agencji Fotograficznej Reporter,

Pan Jacek Kowalczyk – przedstawiciel handlowy firmy Olympus Polska Sp. z o.o.,

Pani Iwona Kaniewska – przedstawiciel handlowy firmy Fotoforma,

Pan Robert Woźniak – przedstawiciel firmy Canon Polska Sp. z o.o.,

Kurtuazyjną wizytę złożyły także wysokiej rangi przedstawicielki samorządu terytorialnego: Pani Ewa Statkiewicz (przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola) oraz Pani Grażyna Orzechowska-Mikulska (wiceburmistrz Dzielnicy Wola), które przekazały uczestnikom projektu wyrazy uznania za dotychczasową współpracę oraz życzenia sukcesów w obecnie realizowanym projekcie.

Wszystkim prelegentom i gościom specjalnym składamy najserdeczniejsze podziękowania!

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego