SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Przetarg na roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń  w budynku głównym, laboratorium i Sali gimnastycznej

Zespołu Szkół Fototechnicznych

przy ul. Spokojnej 13 w Warszawie.

Opublikowane ogłoszenie

Przedmiot robót -załącznik do SIWZ

SIWZ

zał do OPZ – SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC

zał nr 1 – OPZ

zał nr 2 – IPU

zał nr 3 – wzór OFERTY_

zał nr 4 – oswiadczenie-z-art-25a-ust-1 ustawy

zał nr 4a – oświadczenie art. 22.._

zał nr 4b – oświadczenie

załącznik nr 1 do oferty

załącznik nr 2 do oferty

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego