Rada Rodziców

przy Zespole Szkół Fototechnicznych

 

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na fundusz pomocy szkole:

codziennie w siedzibie Zespołu Szkół Fototechnicznych u p. Romana Żukowskiego

lub na konto: 1412 4063 1911 1100 0047 7695 24 z dopiskiem: Rada Rodziców przy Z.S. Fototechnicznych, imię i nazwisko dziecka, klasa

Państwa pomoc finansowa pozwala rok-rocznie na wzbogacenie bazy technodydaktycznej szkoły co przekłada się na poziom kształcenia młodzieży oraz kontakt z nowoczesnymi technikami obrazowania.

Dziękujemy za zrozumienie dla potrzeb szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektor ZSF Grażyna Dobrzyńska-Klepacz

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery