Badania lekarskie

Przeciwwskazania do kształcenia w zawodzie:

TECHNIKUM FOTOTECHNICZNE
zawód: technik fotografii i multimediów

  • duże wady wzroku nieskorygowane szkłami
  • zaburzenia widzenia barw
  • problemy z rozpoznawaniem odcieni barw
  • brak pełnej sprawności rąk

 

BRANŻOWA SZKOŁA FOTOTECHNICZNA I stopnia
zawód: fotograf

  • duże wady wzroku nieskorygowane szkłami
  • zaburzenia widzenia barw
  • problemy z rozpoznawaniem odcieni barw
  • brak pełnej sprawności rąk


1

1