Badania lekarskie

Badania kandydatów do Zespołu Szkół Fototechnicznych

Kandydat do szkoły zawodowej, w której został zakwalifikowany, po złożeniu oświadczenia potwierdzającego wolę nauki (świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego) otrzymuje ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie. Zaświadczenie to należy złożyć w szkole najpóźniej do 24 sierpnia 2015 r.

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania “Uczniowie 2015″ wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty – pobierz

OPRÓCZ PRZYCHODNI WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU MŁODZIEŻ JEST TEŻ PRZYJMOWANA W PRZYCHODNI:
MWOMP W PŁOCKU ODDZIAŁ W WARSZAWIE, AL. WOJSKA POLSKIEGO 25

Rejestracja telefoniczna
– tel. kom. 695 695 413 lub 695 141 145 w godzinach od 730 do 1600

Przyjęcia (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) w godz. od 7:25  do 17:00

1