Bursy

Kandydatów do szkoły informujemy, że zapisy do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (burs) prowadzone są przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji.

O miejsce w bursie, zgodnie z § 57 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015r. poz.1872), mogą ubiegać się kandydaci, którzy zakwalifikowali się do warszawskich szkół.

Zasadniczą częścią wniosku o przyjęcie do bursy jest informacja, do której szkoły kandydat został zakwalifikowany.

Potwierdzenie zakwalifikowania do naszej szkoły będzie można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkół Fototechnicznych w dniach od 6 do 14 lipca 2017 roku w godz. 8.00-14.00.

WYKAZ BURS SZKOLNYCH W WARSZAWIE

Harmonogram rekrutacji do burs w roku szkolnym 2017/2018 dostępny na
stronie Biura Edukacji

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery