Bursy

Kandydatów do szkoły informujemy, że zapisy do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (burs) prowadzone są przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji od 7 czerwca 2018 r. od godziny 15.00.

Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji można dokonać wyboru dowolnej liczby burs i ułożyć od najbardziej preferowanej do najmniej. Bursa wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwana jest bursą pierwszego wyboru.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów oraz informacją, do jakiej szkoły kandydat został zakwalifikowany należy złożyć w bursie pierwszego wyboru do 12 lipca 2018 r. do godziny 16.00.

Zasadniczą częścią wniosku o przyjęcie do bursy jest informacja, do której szkoły kandydat został zakwalifikowany

Potwierdzenie zakwalifikowania do naszej szkoły będzie można odebrać w sekretariacie Zespołu Szkół Fototechnicznych w dniach od 6 do 12 lipca 2018 roku w godz. 8.00-14.00.

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do burs w roku szkolnym 2018/2019 w tym:

  • Zasady postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
  • Harmonogram rekrutacji do burs w roku szkolnym 2018/2019
1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego