Oferta ZSF

I. CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

a. Technikum Fototechniczne (4-letnie):

Oddziały I TA, B, C, CAN – 4 oddziały:

 • zawód: technik fotografii i multimediów,
 • program rozszerzony z przedmiotów: matematyka, język angielski,
 • język obcy nowożytny: angielski i niemiecki.

 

Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajników wiedzy z zakresu fotografii klasycznej i cyfrowej, filmu, grafiki komputerowej
i technik multimedialnych. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowych, w tym cyfrowej obróbki obrazu, oraz pracowni fotograficznych.  Zapewniamy miejsca praktyk
w ponad 80 zakładach, studiach fotograficznych i punktach usługowych renomowanych firm branży fotograficznej i pokrewnych. W programie nauczania klasy znajdują się język angielski i język niemiecki.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje: Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz Realizacja projektów multimedialnych. Po ukończeniu kształcenia z zakresu danej kwalifikacji można przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Tytuł technika fotografii i multimediów uzyskuje się po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji oraz ukończeniu szkoły.

Oddział I CAN jest klasą pod patronatem firmy CANON, oferującą dodatkowo:

 • Cykliczne warsztaty fotograficzne organizowane przez CANON;
 • Coroczne prezentacje najnowszego sprzętu firmy CANON;
 • Konkursy fotograficzne dla uczniów pod patronatem firmy CANON;
 • Wsparcie technologiczne realizowanych projektów;
 • Możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez CANON w Warszawie
  m. in.: targach i spotkaniach tematycznych/autorskich.

 

b. Branżowa Szkoła Fototechniczna I stopnia (3-letnia):

 

Oddział I BF:

 • zawód: fotograf,
  • język obcy nowożytny: angielski.

 

Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych fotografią klasyczną i cyfrową. Uczniowie korzystają z pracowni fotograficznych i komputerowych. Zapewniamy miejsca praktyk w ponad 80 zakładach, studiach fotograficznych i punktach usługowych renomowanych firm branży fotograficznej i pokrewnych. Pod koniec etapu edukacyjnego można przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, a po ukończeniu szkoły uzyskać dyplom w zawodzie fotograf.

Kształcenie można kontynuować w branżowej szkole II stopnia lub w ramach kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych w zakresie kwalifikacji z technikum: Realizacja projektów multimedialnych. Po potwierdzeniu kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia ogólnego na poziomie liceum można otrzymać dyplom w zawodzie technik fotografii i multimediów,
a po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia – zdawać egzamin maturalny.

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery