CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 1. 5-letnie Technikum Fototechniczne dla absolwentów
  8-klasowej szkoły podstawowej

Oddziały I TA, TB, TC (3 oddziały)

 • zawód: technik fotografii i multimediów,
 • program rozszerzony z przedmiotów: matematyka, język angielski,
 • język obcy nowożytny: angielski i niemiecki.

Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej zainteresowanych zgłębianiem tajników wiedzy z zakresu fotografii klasycznej i cyfrowej, filmu, grafiki komputerowej i technik multimedialnych. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowych, w tym cyfrowej obróbki obrazu, oraz pracowni fotograficznych.  Zapewniamy miejsca praktyk w ponad 80 zakładach, studiach fotograficznych i punktach usługowych renomowanych firm branży fotograficznej i pokrewnych. W programie nauczania klasy znajdują się język angielski i język niemiecki.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje: Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz Realizacja projektów graficznych i multimedialnych. Po ukończeniu kształcenia
z zakresu danej kwalifikacji można przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Tytuł technika fotografii i multimediów uzyskuje się po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji oraz ukończeniu szkoły.

Oddział I TC to tzw. klasa filmowa, w której uzupełnienie realizowanych przez pozostałe klasy (I TA, TB) programów kształcenia ogólnego i zawodowego stanowią dodatkowe treści związane z technicznymi aspektami realizacji filmów. Jej uczniowie w szerszym zakresie kształtować będą praktyczne umiejętności związane z rejestracją i montażem filmów oraz pogłębiać wiedzę z zakresu filmoznawstwa.

 

 1. 4-letnie Technikum Fototechniczne dla absolwentów klas gimnazjalnych

Oddziały I TD, TE, TF (3 oddziały)

 • zawód: technik fotografii i multimediów,
 • program rozszerzony z przedmiotów: matematyka, język angielski,
 • język obcy nowożytny: angielski i niemiecki.

Do podjęcia nauki w tych klasach zachęcamy absolwentów oddziałów gimnazjalnych zainteresowanych zgłębianiem tajników wiedzy z zakresu fotografii klasycznej i cyfrowej, filmu, grafiki komputerowej i technik multimedialnych. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowych, w tym cyfrowej obróbki obrazu, oraz pracowni fotograficznych. Zapewniamy miejsca praktyk w ponad 80 zakładach, studiach fotograficznych i punktach usługowych renomowanych firm branży fotograficznej i pokrewnych. W programie nauczania klasy znajdują się język angielski i język niemiecki.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje: Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz Realizacja projektów graficznych i multimedialnych. Po ukończeniu kształcenia
z zakresu danej kwalifikacji można przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Tytuł technika fotografii i multimediów uzyskuje się po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji oraz ukończeniu szkoły.

Oddział I TF to tzw. klasa filmowa, w której uzupełnienie realizowanych przez pozostałe klasy (I TD, TE) programów kształcenia ogólnego i zawodowego stanowią dodatkowe treści związane z technicznymi aspektami realizacji filmów. Jej uczniowie w szerszym zakresie kształtować będą praktyczne umiejętności związane z rejestracją i montażem filmów oraz pogłębiać wiedzę z zakresu filmoznawstwa.

 

 1. Branżowa Szkoła Fototechniczna I stopnia
  dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej

Oddział I BF:

 • zawód: fotograf,
 • język obcy nowożytny: angielski

Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej zainteresowanych fotografią klasyczną i cyfrową. Uczniowie korzystają z pracowni fotograficznych i komputerowych. Zapewniamy miejsca praktyk w ponad 80 zakładach, studiach fotograficznych i punktach usługowych renomowanych firm branży fotograficznej
i pokrewnych. Pod koniec etapu edukacyjnego można przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, a po ukończeniu szkoły uzyskać dyplom w zawodzie fotograf.

Kształcenie można kontynuować w branżowej szkole II stopnia lub w ramach kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych w zakresie kwalifikacji z technikum: Realizacja projektów graficznych i multimedialnych. Po potwierdzeniu kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia ogólnego na poziomie liceum można otrzymać dyplom w zawodzie technik fotografii
i multimediów
, a po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia – zdawać egzamin maturalny.

 

 1. 3-letnia Branżowa Szkoła Fototechniczna I stopnia
  dla absolwentów klas gimnazjalnych

Oddział I BA:

 • zawód: fotograf,
  • język obcy nowożytny: angielski.

Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy absolwentów oddziałów gimnazjalnych zainteresowanych fotografią klasyczną i cyfrową. Uczniowie korzystają z pracowni fotograficznych i komputerowych. Zapewniamy miejsca praktyk w ponad 80 zakładach, studiach fotograficznych i punktach usługowych renomowanych firm branży fotograficznej
i pokrewnych. Pod koniec etapu edukacyjnego można przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, a po ukończeniu szkoły uzyskać dyplom w zawodzie fotograf.

Kształcenie można kontynuować w branżowej szkole II stopnia lub w ramach kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych w zakresie kwalifikacji z technikum: Realizacja projektów graficznych i multimedialnych. Po potwierdzeniu kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia ogólnego na poziomie liceum można otrzymać dyplom w zawodzie technik fotografii
i multimediów
, a po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia – zdawać egzamin maturalny.

W procesie rekrutacji do wszystkich oddziałów Technikum Fototechnicznego
i Branżowej Szkoły Fototechnicznej I stopnia przelicza się na punkty oceny
z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum: języka polskiego, matematyki, informatyki i języka angielskiego (jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka angielskiego, to
z innego języka obcego nowożytnego, z którego ocena jest wyższa).

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego