Oferta ZSF

CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

TECHNIKUM FOTOTECHNICZNE (4-letnie)
Zawód: technik fotografii i multimediów

Oddziały I TA, TB, TC, CAN
Program rozszerzony z przedmiotów: matematyka, język angielski

Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajników wiedzy z zakresu fotografii klasycznej i cyfrowej, filmu, grafiki komputerowej i technik multimedialnych. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowych, w tym cyfrowej obróbki obrazu, oraz pracowni fotograficznych.  Zapewniamy miejsca praktyk w ponad 80 zakładach, studiach fotograficznych i punktach usługowych renomowanych firm branży fotograficznej i pokrewnych. W programie nauczania klasy znajdują się język angielski i język niemiecki.

Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje: Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz Realizacja projektów multimedialnych. Po ukończeniu kształcenia z zakresu danej kwalifikacji można przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego. Tytuł technika fotografii i multimediów uzyskuje się po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji oraz ukończeniu szkoły.

ODDZIAŁY TECHNIKUM Z DODATKOWĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ

Oddziały I TC i I CAN są klasami z innowacją pedagogiczną:

 1. Oddział I TC z innowacją z języka angielskiego, zakładającą:
 • Wprowadzenie elementów języka biznesowego;
 • Zastosowanie w trakcie lekcji programów multimedialnych
  in. kahoot, answergarden, lyricstraining, edmodo, team speak,
  OBS Studio, learningApps, andyroid, games to learn English;
 • Udział uczniów w międzynarodowym projekcie internetowym.

 

 1. Oddział I CAN – klasa patronacka CANON, oferująca dodatkowo:
 • Cykliczne warsztaty fotograficzne organizowane przez CANON;
 • Coroczne prezentacje najnowszego sprzętu firmy CANON;
 • Konkursy fotograficzne dla uczniów pod patronatem firmy CANON;
 • Wsparcie technologiczne realizowanych projektów;
 • Możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez CANON w Warszawie m. in.: targach i spotkaniach tematycznych/autorskich.

BRANŻOWA SZKOŁA FOTOTECHNICZNA I stopnia (3-letnia)
zawód: fotograf

Oddział I ZF
język angielski

 

Do podjęcia nauki w tej klasie zachęcamy wszystkich zainteresowanych fotografią klasyczną i cyfrową. Uczniowie korzystają z pracowni fotograficznych i komputerowych. Zapewniamy miejsca praktyk w ponad 80 zakładach, studiach fotograficznych i punktach usługowych renomowanych firm branży fotograficznej i pokrewnych. Pod koniec etapu edukacyjnego można przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu, a po ukończeniu szkoły uzyskać dyplom w zawodzie fotograf.

Możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu branżowej szkoły

Kształcenie można kontynuować w branżowej szkole II stopnia lub w ramach kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych w zakresie kwalifikacji z technikum: Realizacja projektów multimedialnych. Po potwierdzeniu kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia ogólnego na poziomie liceum można otrzymać dyplom w zawodzie technik fotografii i multimediów,
a po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia – zdawać egzamin maturalny.

 

W zakładce Regulamin

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum/14189_terminy-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE

logo zamek królewski w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery