Stypendium szkolne, zasiłek szkolny

Stypendium szkolne

Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)

W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach).

Wniosek do pobrania:

ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, w ośrodku pomocy społecznej

lub poniżej.

Czym jest stypendium szkolne?

To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł, będące pokryciem wydatków na:

  1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
  2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
  3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej
  4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.

 

Pamiętaj!

Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej

(Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne)

 

Złóż wniosek do 15 września 2020 r. w ośrodku pomocy społecznej.

 

Zasiłek szkolny

Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.

W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz.

Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków o stypendium szkolne.

Wniosek do pobrania:

ze strony: edukacja.warszawa.pl, w szkole, w ośrodku pomocy społecznej

lub poniżej.

 

Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl, w twojej szkole i w ośrodku pomocy społecznej.

 

 

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego