Wola Wielowyznaniowa

Od lutego 2012 r. w Muzeum Woli, Oddziale Muzeum Historycznego m. st. Warszawy odbywał się cykl wykładów pt. Religie na Woli – raczej o ludziach. Celem było pokazanie różnych konfesji poprzez sylwetki ich wyznawców. Zgodnie z założeniami programowymi cyklu, bardziej niż na sferze sacrum koncentrowano się na przybliżeniu słuchaczom osób reprezentujących poszczególne wyznania oraz ich dokonań dla Woli, Warszawy i Polski.

Wykładom w Muzeum Woli towarzyszyły warsztaty dla uczniów WOLA  WIELOWYZNANIOWA  oczami młodych fotografów,  zorganizowane pod kierunkiem koordynatorki, pani Grażyny Jezierskiej. W Muzeum Woli młodzież uczestniczyła w spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych religii, na których omawiane były miejsca i ludzie związani z danym wyznaniem. Równolegle w terenie odbywały się ciekawe lekcje historii – podczas wędrówek  z aparatami fotograficznymi młodzi ludzie poznawali wielokulturowość warszawskiej Woli oraz losy i dokonania przedstawicieli różnych konfesji. Odwiedzano położone w tej dzielnicy miejsca kultu religijnego, domy modlitwy, cmentarze. To m.in. wizyta u księdza infułata Jana Sikorskiego i oryginalne wnętrze z obrusem na stole,  gdzie podpisy składali uczestnicy najnowszej historii naszego kraju, to również spotkanie z przewodniczącym Gminy Muzułmańskiej Grzegorzem Bohdanowiczem na Cmentarzu Muzułmańskim, wizyta w Muzułmańskim Domu Modlitw pod opieką imama Sami S.A.khandii, to zapalenie świateł specjalnie dla nas w kościele ewangelickim św. Trójcy, wędrówka po cmentarzu augsbursko-ewangelickim z przedstawicielem wyznania luterańskiego Ryszardem Grażyńskim z umiejętnością wplatania historii w etapy życia jednostek i całych rodów,  to otwarcie bram najmniejszej nekropolii warszawskiej Cmentarza Karaimskiego i spotkanie                  z sekretarzem Związku Karaimów Polskich p. Anną Sulimowicz, wspinaczka na chór w neogotyckim kościele św. Wojciecha, to również kontemplacyjny spacer z księdzem Adamem po Cmentarzu Prawosławnym i analiza przez obiektyw aparatu fotograficznego ikonostasu w cerkwi dolnej, górnej oraz  fresków Jerzego Nowosielskiego, a także odczytywanie mowy kamieni na Cmentarzu Żydowskim i wędrówka śladami zapomnianego narodu…

Zajęcia plenerowe były wspaniałą okazją zarówno do doskonalenia sztuki fotograficznej,  jak i poszerzania wiedzy na temat innych wyznań, czego efektem były m. in. konstatacje młodych ludzi, iż mimo różnic między religiami, wiele jest wartości wspólnych, uniwersalnych.

Po spotkaniu z każdym z wyznań młodzież przygotowywała mini-wystawę, na którą składały się fotografie wykonane podczas wykładu w muzeum oraz w trakcie zajęć plenerowych. Przez utrwalane w kadrach współczesne obrazy przyszli fotograficy pokazywali mniej znaną rzeczywistość sięgającą  w przeszłość Woli i jej mieszkańców.

W opinii młodych ludzi dzięki tym spotkaniom wzrosła ich świadomość różnorodności kulturowej i konfesyjnej najbliższego otoczenia. Podczas plenerowych sesji fotograficznych nie tylko poznawali inne religie, lecz także dostrzegali nieznane im miejsca na warszawskiej Woli. W tej dzielnicy, która historycznie leżała poza granicami Warszawy, znalazły swoje miejsce nekropolie wielu wyznań niekatolickich. Dla młodzieży opowieści o ich dziejach stały się źródłem nowej, wręcz egzotycznej wiedzy, a mijane na co dzień miejsca nabrały znaczenia i nowych treści, stając się obrazami historii – tej bardziej i tej mniej odległej.

Zgromadzona podczas 10 miesięcy trwania cyklu Religie na Woli – raczej o ludziach dokumentacja fotograficzna posłużyła do stworzenia wystawy podsumowującej kończący się rok. 15 listopada odbył się w Muzeum Woli jej wernisaż, a zwiedzający mogą ją oglądać do     6 stycznia 2013 r.

Udział w wystawie wzięli: Paulina Ambroziak, Krzyś Durmaj, Marta Jończyk, Mateusz Kłys, Agnieszka Kornacka, Anna Kozak, Sylwia Kazimierska, Daniel Pietrzak, Weronika Sułkowska, Adrian Zarzycki.

O wolskich spotkaniach z religiami i młodzieży obserwującej je zza aparatu fotograficznego opowiedział reportaż Piotra Boruszkowskiego pt. Wola ekumeniczna wyemitowany 11 grudnia 2012 r. w programie TVP2.

Krzysztof Durmaj (55) Krzysztof Durmaj (4) Krzysztof Durmaj (6) Krzysztof Durmaj (10) Krzysztof Durmaj (11) Krzysztof Durmaj (18) Krzysztof Durmaj (36) Krzysztof Durmaj (39) Krzysztof Durmaj (49) Krzysztof Durmaj (54)

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego