Wybory 2017 do Zarządu SU

Kandydaci do Zarządu SU mogli być zgłaszani przez klasy jak również indywidualnie. Każdy kandydat przygotował swój plakat prezentujący jego sylwetkę. Informacje na temat wyborów były dostępne na tablicy ogłoszeń. 

27 września w Galerii Niespokojna odbyło się spotkanie odchodzącego Zarządu SU Arka i Darii z klasy IV TD z obecnie kandydującymi uczniami.

Na przerwach można było spotkać się indywidualnie z kandydatami i porozmawiać o ich propozycjach przed wyborczych. Z debaty kandydatów powstała lista propozycji wprowadzenia działań SU w roku szkolnym 2017/18.

29 września w Galerii Niespokojna zostały przeprowadzone wybory do Zarządu SU, które poprowadziły uczennice Natalia z klasy IV TD i Julka z klasy IV TB. W głosowaniu wzięło udział 300 uczniów, którzy głosowali na 9 kandydatów. Wyniki głosowania w załączonej tabeli. Życzymy owocnej pracy nowemu Zarządowi SU w ZSF. 

1

1