Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Życie miasta jest teatrem

Regulamin konkursu fotograficznego

„Życie miasta jest teatrem”

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Pałacu Młodzieży w Warszawie przy ulicy Plac

Defilad 1 oraz Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie przy

ulicy Spokojnej 13.
2. Celem konkursu jest odkrycie talentów wychowanków Pałacu Młodzieży oraz uczniów

Zespołu Szkół Fototechnicznych.
3. Do konkursu może przystąpić każdy wychowanek Pałacu Młodzieży oraz uczeń Zespołu

Szkół Fototechnicznych.
4. Zasady uczestnictwa:

– wykonanie pracy techniką zdjęciową na podany temat „Życie miasta jest teatrem”

– wysłanie pracy do dnia 03.03.2014r. na email: pmspokojna@gmail.com

– wskazane jest, aby każdy mail zatytułowany był imieniem, nazwiskiem,

nazwą placówki oraz tematem konkursu, a w załączniku znajdować się powinna

fotografia w formacie JPG (JPEG), w rozmiarze 50×60 cm, o rozdzielczości 300dpi, czarno-biała

lub barwna.

Zdjęcia nadesłane w złym formacie nie będą brane pod uwagę. Prace mają być zgodne

z tematem i opisem oraz nie zawierać treści niezgodnych z ogólnie panującymi normami

etyki. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie,

udostępnianie i publikowanie prac przez organizatorów.
5. Wyniki konkursu, nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zdjęcia wybierane będą przez jury w składzie:

– Robert Dejtrowski – instruktor PM

– Małgorzata Frączek – nauczyciel ZSF

– Jan Śliwiński – wychowanek PM

– Aleksander Wójcik – uczeń ZSF

6. Wystawa

Prace nagrodzone i wyróżnione będą prezentowane na wystawie fotograficznej w Ogrodzie

Zimowym Pałacu Młodzieży, czynnej dla zwiedzających w dniach 11.03 – 14.03.2014 r.

w godz. 17.00 – 19.00. Autorzy prac prezentowanych na wystawie otrzymają

zaświadczenia o udziale w konkursie i wystawie zbiorowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas finisażu kończącego wystawę, tj.

14.03.2014r. o godz. 18.00 w Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży.
7. Uwagi końcowe:

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego

regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane

osobiście.

1

GALERIA JEDNEJ FOTOGRAFII

1

 

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
logo zamek królewski  w warszawie
Logo Klubu Dowódźtwa Garnizonu Wojskowego
Fundacja im. Królowej Marii Kazimiery